Okej, men hur sitter allt ihop?

Den här guiden som riktar sig till barn publicerades 2014. På Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se hittar du nyare och lättbegriplig information om hur internet funkar.

Hemma kanske du har ett litet nätverk utan sladdar men det är ändå kopplat till internet via en sladd.

Vanligtvis kopplas ditt hem till internet via en sladd som är nedgrävd i marken till ett skåp där många sladdar kopplas till en större internet-kabel.

Du kan också koppla upp dig via mobilen, utan sladdar, och då skickas signaler till och från din mobil via en mobilmast som sedan är kopplad till en internet-kabel. När du använder internet så är din pryl en del av nätverket internet.