På internet finns miljontals datorer som kallas servrar

På internet finns miljontals datorer som kallas servrar. I servrarna samlas innehåll som enkla webbsidor eller stora spelvärldar.

Det är vanligt att ha många servrar samlade i stora datorhallar. Men det går även att ha en server hemma eller på jobbet.

De stora datorerna, servrarna, kan prata med varandra. Men de talar inte ett vanligt språk, som till exempel svenska. Istället skickar de siffror och koder till varandra.

Det som är bra med det är att en dator i Sverige kan förstå en dator i Japan fast människorna talar olika språk.

Om du vill kolla på en webbsida så skickas ett slags fråga från din dator till en server på internet som svarar. Den server som svarar kan finnas var som helst i världen.

Sedan skickas webbsidan till din dator och du kan se den och klicka på den.