Introduktion till internet för äldre

Av: Gunilla Brattberg

I den här guiden lär du dig…

 • Digital delaktighet i vardagen
 • Internets möjligheter
 • Kommunikation via internet
 • Informationssökning
 • Sociala medier
 • Att träna hjärnans funktioner
 • Teknik och internet som hjälpmedel
 • Pedagogik för äldre
 • Hur det kan vara hälsobefrämjande och öka livslusten
 • Att köpa rätt utrustning och att komma igång med att internet
 • Farorna med internet
 • Att öka din egen säkerhet

Innehållsförteckning