Ordlista

För oerfarna datoranvändare innebär livet med dator och/eller surfplatta många nya ord och begrepp. Frågorna brukar hagla. Vad är internet? Vad är Google? Vad är det för skillnad på e-post och mejl? Vad är ett operativsystem? Vad är Wifi och vad är ett SIM-kort? Nedan följer en förklarande lista på datortermer som många undrar över.

Android
Ett öppet mobilt operativsystem för främst smarta mobiler och surfplattor. Det utvecklades ursprungligen av Android, ett företag som köptes upp av Google 2005. Android används i surfplattor och mobiler från Samsung, Asus, Sony, HTC med flera.

Användarkonto /Användarnamn
En datoranvändare identifierar sig för en dator, ett program eller en tjänst på internet genom att registrera ett så kallat användarkonto. Det innehåller ett användarnamn och ett lösenord. Efter registreringen får du tillgång till användarkontot genom att logga in med ditt användarnamn och lösenord. Ett användarnamn kan vara ett förnamn eller smeknamn eller ett påhittat ord, vilket som helst. Som användarnamn används ibland e-postadressen.

App
App är förkortning för applikation, små tillämpningsprogram som man laddar hem från internet (Google Play butik för Android och App Store för iPad och iPhone) och installerar i surfplattor och mobiler.

Blogg
En blogg är en webbdagbok, en öppen webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg och/eller dagboksanteckningar på en webbsida där inläggen är ordnade så att de senaste inläggen är högst upp. Ordet blogg kommer från engelskans blog som är en kortform av orden web och log. Att blogga är att skriva en öppen dagbok på internet, ett sätt att nå ut med politiska budskap, marknadsföra en produkt eller dela med sig av personliga erfarenheter.

Cloud computing
Cloud computing är ett engelskt uttryck för molntjänster, det vill säga när du använder dig av resurser på internet i stället för i den egna datorn/surfplattan. De vanligaste molntjänsterna är e-post och lagring av data, till exempel digitala bilder.

Digital
Digital kommer från engelskans digit (för siffra) som i sin tur kommer från latinets digitus i betydelsen finger. Begreppet digital kommer således indirekt från den gamla seden att räkna på fingrarna.

Digitalisering
Digitalisering innebär att information översätts till ett matematiskt språk, bestående av ettor och nollor, som datorer och dataprogram kan hantera.

Digitala data
Digitala data är uppbyggda i det binära talsystemet som består av endast ettor och nollor. Det gäller all information från hur vi roar oss till hur vi löser komplexa samhällsproblem Det är lättare att bygga snabba elektroniska lagrings- och beräkningsfunktioner med endast två väldefinierade tillstånd (0 och 1) att läsa av och bearbeta. Tidigare användes analog information. Den påverkas mer eller mindre av ”brus” vid varje dataoperation eller dataöverföring. Digital information kan däremot kopieras, om och om igen, med identiskt resultat varje gång, trots de små störningar i överföringen som alltid förekommer i varje fysisk utrustning.

Domänadress
En domänadress är det som står efter www, eller de dubbla snedstrecken (http://) om www saknas, i webbadresser och efter @-tecknet i e-postadresser. SeniorNet har till exempel domännamnet seniornet.se och webbadressen skrivs www.seniornet.se. Ofta kan du utesluta www då webbläsaren lägger till detta själv. Den lägger också till ”http://” före www. Ibland saknas www i webbadressen, som i SL:s webbadress som ser ut så här http://sl.se. Tillägget .se anger att det är en svensk webbadress. Finska adresser slutar t.ex. med .fi, och norska med .no. Amerikanska och internationella adresser slutar ofta på .com (eng. commercial) eller .edu om det är en utbildningssida (eng. education). Ideella organisationer brukar använda .org (eng. organisation).

E-post
Det finns två principiellt olika sätt att läsa sin e-post. Antingen laddar man ned den från e-postleverantören (Telia, Tele2, Comhem, Tre, med flera) till din dator eller surfplatta och läser och svarar på den där med ett program eller en app, eller också läser du mejlen direkt på internet på e-postleverantörens server med en webbläsare.

Facebook
Facebook är ett socialt medium eller en social nätverkstjänst som drivs och ägs av företaget Facebook. Användarna kan skapa en personlig profil, lägga till andra användare som vänner, utbyta meddelanden och bilder samt få automatiska meddelanden när någon postar meddelanden eller media på sin profil. Dessutom kan användare ansluta sig till intressegrupper.

Fri kontra fri testperiod
Fri (free) programvara och fria appar är gratis. Om du däremot laddar hem ett program/en app med fri testperiod får du betala när testperioden är slut, om du vill fortsätta använda programmet eller appen. Så se upp med vad du laddar hem och installerar i din dator.

Google
Google är ett av världens största företag. Mest känt är Google för sin sökmotor som blixtsnabbt söker igenom hela internet för att hitta svar på frågor som människor ställer till internet. Sökproceduren kallas att googla. Google har även en rad andra applikationer (till- lämpningar) inom dataområdet: Google Mail, Google Maps, Google Earth, Google Translate och många fler. Du får gratis tillgång till Googles utbud genom att registrera ett användarkonto.

GPS
GPS (Global Positioning System) är ett chip som tar emot signaler från GPS-satelliter. Om GPS är aktiverat i surfplattan kan till exempel Google Maps lokalisera var surfplattan befinner sig geografiskt.

Hashtag (#)
En hashtag består av ”staketsymbolen” (#) framför ett ord. På Twitter, Instagram och Facebook följer du dina ”vänner”. Det är deras inlägg du ser. Med hashtaggar söker du igenom allas inlägg och kan se vad andra än de personer du har i ditt sociala sammanhang skriver. Om du klickar på #pannkaka så kommer du se vad alla andra, utöver dem du följer, skriver om pannkakor såvida de har valt att markera ordet pannkaka.

Hemsida
Hemsida (homepage) är en term som kan syfta på:

  • Startsida – den webbsida som är inställd att visas när du startar din webbläsare och när du trycker på startknappen/hemknappen.
  • Webbsida, till exempel en privatpersons eller ett företags webbsida/webbplats på internet.
  • Ingångssida (också startsida, förstasida, huvudsida eller välkomstsida) – den webbsida du hamnar på först när du går in på en webbplats.
  • Webbplats i sin helhet, det vill säga alla webbsidor som lagras under samma domännamn på en webbserver. På grund av ordet
    hemsidas många synonymer rekommenderar Svenska datatermgruppen att man ska undvika ordet hemsida till förmån för de mer precisa orden ovan.

Hotspot
En plats där det finns ett trådlöst nätverk (wifi) mot vilket man kan koppla upp din surfplatta, dator eller mobil.

HTML
Hypertext Markup Language (HTML) är ett ”märkspråk” för hypertext. En hypertext är en text som med hjälp av hyperlänkar är förbunden med andra texter. Texten behöver därför inte läsas linjärt utan läsaren kan hoppa hit och dit efter intresse. Det mest välkända exemplet är World Wide Web (www), det vill säga internet, där för en människa oöverskådligt mycket information är sammankopplad med hjälp av länkar. Webbsidor skrivs i allmänhet som HTML-kod där man märker ut rubriker, textformatering med så kallade taggar, exempelvis betyder taggen <b>Hej!</b> att ”Hej!” ska skrivas med fetstil (b för engelskans bold).

Http
Hypertext Transfer Protocol (Http) är det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor via www (internet). Ett protokoll är en samling regler för hur kommunikationen mellan två enheter ska gå till. Ett protokoll är TCP/IP som används av datorer som kommunicerar via internet. På högre nivå förekommer standarder som POP, IMAP och SMTP för e- post och http för webben. När någon konfigurerar (ställer in) ett e-postkonto i sitt e-postprogram kan hen välja mellan POP och IMAP. Med ett POP-konto överförs mejlen till datorn och försvinner på servern hos Telia, Tele2, Tre, med flera, såvida hen inte har bockat i en ruta där det står: Spara en kopia på servern. Vid IMAP-konto tas en kopia hem till datorn medan originalet ligger kvar hos e-postleverantören.

Https
Hypertext Transfer Protocol Secure (https) är ett protokoll (se http) för krypterad transport av data för http-protokollet. Https-anslutningar används ofta för betalningsöverföringar på internet, för inloggning och hantering av privat information, samt mera allmänt för att skydda användarens integritet. Med https ska förbindelsen inte kunna avlyssnas av tredje part och användaren ska kunna lita på att webbservern är den som den utger sig för att vara.

Ikon
Bild på skärmen som startar en app (applikation) när du klickar/trycker på den.

Instagram
Instagram är en gratis applikation (app) för fotodelning i ett så kallat socialt nätverk. Appen tillåter användaren att ta bilder och därefter dela med sig av bilden till olika sociala medier, som exempelvis Instagram, Facebook och Twitter. Instagram-användarna skriver även bildtexter och lägger till #-tecken (hashtag) med olika ord eller fraser till bilder de postar i tjänsten.

Internet
Världens största datornätverk, ett system för enkel och effektiv kommunikation av text, ljud och bild. Bakom internet står företag och organisationer men det finns inget definierat ägande. Det finns således ingen som äger internet. Andra ord som syftar på internet: nätet, webben, molnet.

iOS
iOS är ett operativsystem från företaget Apple för användning i Apples mobila enheter iPhone och iPad.

iPad
iPad är en surfplatta (även kallad padda på svenska), en portabel pekdator, från företaget Apple. Operativsystemet i iPad är iOS. Detta operativsystem används endast i Apples produkter.

IP-adress
IP-adresser är nummer som används som adress för enskilda datapaket. När du surfar översätts varje webbadress till en IP-adress som består av ett antal siffror. Detta sker osynligt för dig som är användare.

Logga in
Att logga in är att identifiera sig. Du loggar in med ett användarnamn och ett lösenord på ditt användarkonto som du själv oftast har skapat genom att registrera dig på webbplatsen ifråga.

Lösenord
Av säkerhetsskäl bör du inte använda samma användarnamn och lösenord överallt. Ett lösenord bör inte vara ett befintligt ord. Säkra lösenord bör ha: minst åtta tecken, såväl små som stora bokstäver, minst en siffra och minst ett tecken (till exempel !, # och %). Av praktiska skäl kan du ibland göra en smula avkall på säkerheten och skapa ett lösenord av de tre första bokstäverna i förnamnet följt av de tre första bokstäverna i efternamnet följt av exempelvis födelseåret/-månaden/-dagen. Då kan du lämpligen börja lösenordet med stor bokstav och avsluta med ett utropstecken. Ett sådant lösenord är skapligt säkert och samtidigt möjligt att komma ihåg. Men inte heller detta bör användas överallt. Om du är aktiv på internet får du med tiden många användarkonton. Starka lösenord är svåra att komma ihåg. Därför bör du skaffa dig en skrivbok där du skriver upp användarnamn och lösenord så fort du har skapat ett användarkonto. Då har du dessa samlade och kan lätt återfinna dem. Denna skrivbok bör förstås inte förvaras tillsammans med datorn annat än om den är under konstant uppsikt.

Molnet
Datormoln, även kallat molntjänster eller molnet, är tjänster som tillhandahålls över internet, funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan. Det kan till exempel handla om tillämpningsprogram (ordbehandling, kalkylprogram med flera), serverprogram och lagring av data. Se Cloud computing.

Operativsystem
Ett operativsystem är ett datorprogram, eller en samling datorprogram, som syftar till att underlätta användandet av en dator, genom att utgöra länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram som användaren vill använda på datorn, surfplattan eller den smarta mobilen. Man skulle kunna säga att operativsystemet är datorns dirigent medan dataprogrammen är musikerna som blir dirigerade. I PC- datorer är operativsystemet Windows, i Mac-datorer heter det OS X. I somliga datorer används Linux, en fri programvara som går att använda på både PC-datorer och Mac-datorer. Det finns surfplattor med operativsystemen Android, iOS och Windows.

Padda
Padda är ett smeknamn på Apples surfplatta iPad.

Router
En liten box som tar emot bredband från fiberkabel/bredbandskabel i fastigheten eller från ett trådlöst nätverk/bredbandsmodem 4G och sänder det vidare antingen via kabel eller ett trådlöst nätverk i bostaden.

Sajt
Sajt är ett svenskt talspråksuttryck för engelskans site som betyder webbsida eller webbplats.

Selfie
En selfie är ett porträttfotografi någon tar på sig själv och lägger ut på internet.

Server
En värddator eller server är ett datorsystem som betjänar andra system och program, ofta över ett datornätverk. Vanligtvis är det inte privatpersoner som har egna servrar på nätet, utan dessa sköts av företag, organisationer och lärosäten.

Sociala medier
Sociala medier betecknar webbplatser och mobila appar med vars hjälp människor kan interagera i mänskliga sociala nätverk och, i motsats till traditionella medier, bidra med eget innehåll. Sociala medier kan innefatta internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar med mera.

Spam
Spam är oönskade och obeställda massutskick av skräppost, oftast med reklam.

Spyware
Spyware är spionprogram som försöker samla information om datoranvändarens vanor.

Surfa
Att bläddra fritt mellan webbsidor och följa länkar på olika webbsidor kallas att surfa på nätet.

Tab
Tab är förkortning för Tablet som betyder liten platt dator, till exempel en surfplatta.

Twitter
Twitter (eng. för kvitter eller kvittra) är en social nätverkstjänst och mikroblogg där man skriver meddelanden, så kallade tweets. Dessa visas öppet på användarens profilsida. Användare kan prenumerera på andra användares meddelandeflöde, vilket kallas att följa (follow). En prenumerant kallas följare (follower).

Uppdatera/uppgradera
Vid uppdatering laddar man ned senaste versionen av ett dataprogram/en app. Vid uppgradering laddar man ned ett mer omfattande program än det man redan har. Uppdatering kostar ingenting, medan uppgradering kan innebära att man byter från en
gratisversion till en betalversion.

URL
Uniform Resource Locator (URL), på svenska kallat webbadress, är den teckensträng som identifierar en viss resurs på nätet, som en webbplats: https://internetstiftelsen.se

Vlogg
Vlogg är en förkortning för en videodagbok på internet.

Virtuell
Virtuell betyder i internet-sammanhang icke-verklig datorsimulerad verklighet.

Webben
World Wide Web (förkortat www eller webben) är ett annat ord för internet, ett system av hypertextdokument åtkomliga via nätet. Med en webbläsare kan du se och klicka på webbsidor, som kan innehålla text, bilder, video och annan multimedia, samt navigera mellan dem via klickbara hyperlänkar. Sidorna och länkarna bildar en världsvid väv, därav bokstäverna www.

Webbhotell
Ett webbhotell är en tjänst som möjliggör för den som inte vill upprätthålla en egen offentlig webbserver att publicera sig på internet. Ett webbhotell har en internetansluten dator (webbserver) – i praktiken flera datorer, för att klara behovet av kapacitet och tillgänglighet – där flera användare kan lägga upp sina webbplatser under olika domännamn.

Webbläsare
En webbläsare är ett dataprogram som används för att läsa information på nätet (webben). Det finns flera olika webbläsare. De vanliga­ste är Internet Explorer, Google Chrome, Firefox och Edge. Google Chrome är ansedd som snabbare och enklare än övriga. ­Firefox är webbutvecklare speciellt förtjusta i då det finns många bra tilläggsprogram. Edge har ersatt Internet Explorer i Windows 10. En mindre vanlig webbläsare är Opera. Det finns inget som hindrar att du använder flera webbläsare parallellt. Mac-datorer och iPad använder en webbläsare som heter Safari, även om andra webb­läsare också fungerar på Apple-produkter. På Androidsurfplattor har webb­läsaren en jordglob som ikon. Den kallas kort och gott Internet eller Webbläsare, beroende på vilken Androidversion du har.

Webbplats
En samling webbsidor upprätthållna av en viss organisation, ett företag eller person kallas en webbplats.

Webbserver
En webbserver är antingen ett datorprogram som tillhandahåller webbsidor för en viss webbplats eller en serverdator på vilken sådan programvara är aktivt.

Wifi
Trådlöst internet, ej att förväxla med internetuppkoppling via mobiltelefonnätet, exempelvis 3G och 4G. Ett wifi-nät är lokalt, exempelvis i ett hem eller på en arbetsplats.

Wikipedia
Wikipedia är en fri encyklopedi (uppslagsbok) på internet som alla kan redigera. Innehållet är inte faktagranskat i samma utsträckning som till exempel Nationalencyklopedins innehåll. Innehållet i Wikipedia är huvudsakligen bra och pålitligt och granskas hela tiden av frivilliga användare, men läsaren får läsa kritiskt och själv bedöma relevansen/sanningshalten.

Fler ordförklaringar
Om du kommer på flera termer du vill ha förklarade så gå in på www.wikipedia.org eller www.datatermgruppen.se och sök på det ord du undrar över.