Referenser

Redovisade webbadresser var åtkomliga i oktober 2016.

 1. Cohen GD. Den mogna människan. Kraften hos den åldrande hjärnan. Stockholm: Brombergs, 2014.
 2. Kairos Future. Framtidens äldre, 2012. Url: http://www.kairosfuture.com/se/publikationer/rapporter/framtidens-aldre/
 3. Svenskarna och internet. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. Url: https://www.svenskarnaochinternet.se.
 4. Forsberg E, Nilsson I. Seniorer och Internet. Behov och möjligheter för ett anpassat Internetkafé. Hjälpmedelsinstitutet, 2008. Url: http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2008/08378-pdf-seniorer-och-internet.pdf
 5. Nilsson I, Lindgren H, Forsberg E. Att som äldre använda Internet. En studie om delaktighet och personligt databaserat aktivitetsstöd. Hjälpmedelsinstitutet, 2009. Url: http://www.hi.se/Global/dokument/publika-tioner/2009/09380-att-som-aldre-anvanda-internet.pdf.
 6. Regeringskansliet (2007). Digitala klyftor – förr, nu och i framtiden. Url: http://www.regeringen.se/rapporter/20014/03/digitala-klyftor---forr-nu-och-i-framtiden/
 7. Turner P, Turner S, van de Walle G. How older people account for their experiences with interactive technology. Behaviour and Information Technology, 2007; 26: 287-296.
 8. Privatpersoners användning av datorer och internet, 2013. SCB, enheten för investeringar, FoU och IT. Url: http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2013A01_BR_IT01BR1401.pdf
 9. Ternblad E-M. När mormors resa blir digital. Examensarbete inom området kognitionsvetenskap. Högskolan i Skövde, 2014. Url: http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_uppladdad_rapport/examensarbete_et_2014.pdf
 10. Snickars P. Digitalism. När allting är Internet. Stockholm: Volante, 2014.
 11. Ökad digital delaktighet. Digidel, 2013. Url: https://internetstiftelsen.se/docs/digidel_slutrapport_2013.pdf
 12. Selwyn N. The information aged: A qualitative study of older adult´s use of information and communications technology. Journal of Aging Studies, 2005; 18: 369-384.
 13. Dickinson A, Arnott J, Prior S. Methods for human – computer interaction research with older people. Behaviour & Information Technology, 2007; 26: 343-352.
 14. Slegers K, van Boxtel MPJ, Jolles J. Effects of computer training and Internet use on the wellbeing and quality of life of older adults. A randomized, controlled study. Journal of Geronotology: Psychological sciences, 2008; 63B: 176-184.
 15. Shapira N, Barack A, Gal I. Promoting older adults´ well-being through Internet training and use. Aging & Mental Health, 2007; 11: 477-484.
 16. World Health Organization. International classification of functioning disability and health, 2006. Url: http://www.who.int/classifications/icf/en/
 17. Grieve R, Indian M, Witteven K. Tolan GA, Marrington I.
  Face-to-face or Facebook: Can social connectedness be derived online? Computers in Human Behavior, 2013; 29(3): 604-609.
 18. Rutledge T Et al. Social networks and incident stroke among women with suspected myocardial ischemia. Psychosomatic Medicine, 2008; 70(3): 282- 287.
 19. Norman GJ, Cacioppo JT, Morris JS, Malarkey WB, Berntson CG, DeVries AC. Oxytocin increase autonomic cardiac control. Moderation by loneliness. Biological Psychology, 2011; 86(3): 174-180.
 20. Tamir DI, Mitchell JP. Disclosing information about the self is intrinsically rewarding. PNASD, 2012; 109(21): 8038-8043.
 21. Bradley N, Poppen W. Assistive technology, computers and Internet may decrease sense of isolation for homebound elderly and disabled persons. Technology and Disability, 2003; 15; 19-25.
 22. Goldberg D, Larsson L. E-post är som vykort. Internetstiftelsen. Url: https://internetstiftelsen.se/guide/it-sakerhet-for-20privatpersoner/e-post-ar-som-vykort/
 23. Ny teknik kan bryta gamlas isolering. Corren, 2013-03-15. Url: https://www.isv.liu.se/nisal/nyheter-nisal/1.449292/1.452732/Corren_2013-03-%2015.pdf
 24. Ny teknik i äldreomsorgen. Regeringskansliet, Socialdepartementet. Url: http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/aldreomsorg/ny-teknik-i-aldreom-sorgen/
 25. Wallin S. Internet ger äldre ett rikare liv. Kvalitetsmagasinet, maj 2013. Url: http://kvalitetsmagasinet.se/internet-ger-aldre-ett-rikare-liv/
 26. Sveriges släktforskningsförbunds anslutna föreningar. Url: http://www.genealogi.se/
 27. Weilid G. Hjärnträning. Huvudsidan. Url: http://www.huvudsidan.se/%20hjarntraning/hjarntraning/
 28. Greenfield S. Mind change. London: Ebury Publishing, 2014
 29. Program tränar upp hjärnan. SVT. Url: http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/program-tranar-upp-hjarnan
 30. Miller KJ, Dye RV, Kim J, Jennings JL, O´Toole E, Wong J, Siddarth P. Effect of a Computerized Brain Exercise Program on Cognitive Performance in Older Adults. Geriatric Psychiatry. Url: http://www.ajgponline.org/article/S1064-7481(13)00117-6/abstract
 31. Wilczek M. Datorspel gör dig smartare. PC för Alla. Url: http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.99996/datorspel-gor-dig-smartar
 32. Kryssakuten. Url: http://www.kryssakuten.se
 33. Korsordslexikon. Url: http://www.korsordslexikon.se
 34. Webbkryss. Url: http://www.webbkryss.nu/forum.aspx
 35. Östlund, B. Gammal är äldst. En studie om teknik i äldre människors liv. Avhandling för doktorsexamen, Linköpings universitet, 1995.
 36. Winstead V, Anderson WA, Yost EA, Cotton SR, Warr A & Berkowsky RW. You can teach an old dog new tricks. A qualitative analysis of how residents of senior living communities may use the web to overcome spatial and social barriers. Journal of Applied Gerontology, 2013; 32: 540- 560.
 37. Larsson Lund M, Lövgren, Engström A-L, Lexell J. Using everyday technology to compensate for difficulties in task performance in daily life: experiences in persons with acquired brain injury and their significant others. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2011; 0: 1-10.
 38. Linden A, Lexell J, Larsson Lund M. Improvements of task performance in daily life after acquired brain injury using commonly available everyday technology. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology. 2011; 6: 214-224.
 39. JoiceCare. Flexibel Trygg Omsorg. Url: https://www.youtube.com/watch?v=BYtKvPhiu-4
 40. Boman I-L. Ny teknik för personer med kognitiva funktionshinder. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. Url: http://www.
  arbetsterapeuterna.se/Min-profession/Utbildning-och-forskning/Forskning-i-praxis/2011/TA-nr-5/
 41. Digital succé på äldreboende. Norrtelje tidning 2014-10-08. Url: http://www.norrteljetidning.se/norrtalje-kommun/hallstavik/digital-succe-pa-aldreboende
 42. Eriksson K. 8 saker du inte visste om Spotify. Mc World. Url: http://macworld.idg.se/2.1038/1.511137/8-saker-du-inte-vissteom-spotify
 43. Ellström P-E. Livslångt lärande. Url: http://uf.gu.se/digitalAssets/1182/1182110_ellstrm.pdf
 44. eLots. Url: http://www.elots.se/
 45. Gatto SL, Tak SH. Computer, Internet, and e-mail use among older adults: Benefits and barriers. Educational Gerontology, 2008; 34: 800-811.
 46. Seals CD, Clanton K. Lifelong learning: Becoming computer savvy at later age. Educational Gerontology, 2008; 34: 1055-1069.
 47. Jönsson B. Tid för det meningsfulla. Stockholm: Brombergs, 2012.
 48. Selwyn N. Du kan också! Att främja seniorers användning av Internet. Vinnova Behovsanalys – Innovationer för äldres miljö. Bildspel, SeniorNet Sweden 2007. Url: http://www.vinnova.se/upload/dokument/Verksamhet/Tvarprogram/Aldre/Konferens%20071214/Bo%20R%20Svensson.pdf
 49. Ekmark L. Äldres användning av tekniska landvinningar. Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg. Vårdalinstitutet, 2014.
 50. Svensson P. Hemtjänstens matlådor transporteras 50 mil. GP 2014-01-14. Url: http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/hemtj%C3%A4nstens-matl%C3%A5dor-transporteras-50-mil-1.621618
 51. Säkrare trygghetslarm med digital teknik utvärderas. Funka reportage. Url: http://www.funkaportalen.se/Reportage/Stod-Service/Hjalpmedel/Sakrare-trygghetslarm-med-digital-teknik-utvarderas.aspx
 52. Anjou M. Sjöberg R. Färdtjänst kan styras från Afrika. Sydsvenskan 2011- 07-18. Url: http://www.sydsvenskan.se/2011-07-18/fardtjanst-kan-styras-fran-afrika/
 53. Roosqvist JS. Läkare i Australien ersätter jourtjänst. Sveriges Radio 2006-11-23. Url: http://sverigesradio.se/sida/artikel.
  aspx?programid=83&artikel=1051866
 54. Carle L, Made C, Hellström S. Telemedicin i glesbygd ger nöjda patienter och högre kompetens. Läkartidningen, 2001;38 (98): 4049-4052.
 55. Westerholm B. Möjligheterna till vård på distans behöver förbättras. Dagens Medicin 2014-11-05.
 56. Grundström M. Knäckfrågorna för ett genomslag. It i vården, februari 2011. Url: https://www.nllplus.se/upload/IB/lg/sekr/demokrati/Demokratiutskottet/Utbildning%202011/110413/Presentationsmaterial/IT%20i%20v%C3%A5rden%20Cross%20Border%20Workflow.pdf
 57. Vård i hemmet för KOL-patienter. Swedish ICT. Url: https://www.sics.se/media/news/demo-vard-i-hemmet-for-kol-patienter
 58. Frankel R, Beckman H, Evaluating the patient’s primary problem(s). I: Stewart M, Roter D, eds. Communicating with medical patients. London: Sage, 1989.
 59. Wijkman M. Det mänskliga mötet kan inte datoriseras.  Läkartidningen, 2014;111: C7RD. Url: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/11/Det-manskliga-motet-kan-inte-datoriseras/
 60. Zakim D, Alscher MD, Schwab M, Schwalm B, Sundberg CJ. Vår metod syftar till att förbättra anamnesupptagning. Läkartidningen, 2014;111: C7RE. Url: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/11/Var-metod-syftar-till-att-forbattra-anamnesupptagning/
 61. Internetbehandling med KBT. Url: http://it-univ.se/internetbehandling-med-kbt/
 62. Eliza, computer therapist. Url: https://www.cyberpsych.org/eliza/
 63. Gulu - virtual psychologist for fun – artificial intelligence. Url: http://www.gulu.co.il/TalkToGulu.asp
 64. Hessel D. Stor test av hälsoappar. Mobilnyheter 2014-04-21. Url: http://www.mobil.se/nyheter/stort-test-av-h-lsoappar#.WBX7LmbrsaY
 65. Kihlgren A, Selbing A. Självtest är vårdens framtid. Dagens Medicin 2014-08-05. Url: http://www.dagensapotek.se/
  artiklar/2014/08/05/debsjalvtest-ar-vardens-framtid/
 66. Stadigs J. App hittar ojämn hjärtrytm. It i vården, 2011-10-31. Url: http://itivarden.idg.se/2.2898/1.413414/app-hittar-ojamn-hjartrytm
 67. Kallberg J. Framtidens Internet som hot och möjlighet. Ett tjugoårigt perspektiv till år 2030. E-bok, Elib, 2010.
 68. Remissvar: E-röstning och andra valfrågor SOU 2013:24, slutbetänkande av 2011 års vallagskommitté. Justitiedepartementet. Url: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2013/04/sou-201324/
 69. Mannerfelt Agneskog C. Hälften av alla tvååringar använder internet. Svenska Dagbladet, 2014-11-11. Url: http://www.svd.se/halften-av-alla-tvaaringar-anvander-internet
 70. National Security Agency (NSA). Wikipedia. Url: https://sv.wikipedia.org/wiki/National_Security_Agency
 71. Försvarets radioanstalt (FRA). Wikipedia. Url: https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsvarets_radioanstalt
 72. Edward Snowden. Wikipedia. Url: http://sv.wikipedia.org/wiki/Edward_Snowden
 73. Internetsäkerhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Url: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/teknik-och-it/vad-ar-informationssakerhet/
 74. Goldberg D, Larsson L. It-säkerhet för privatpersoner – en introduktion. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE), 2013. Url: https://internetstiftelsen.se/kunskap/rapporter-och-guider/it-sakerhet-for-privatpersoner/
 75. Polisen. Näthat – lagar och fakta. Url: https://polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/It-relaterade-brott/Nathat/