Källkritik på internet

Av: Kristina Alexanderson

Den här guiden publicerades 2016. På Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se hittar du mer information om källkritik och andra ämnen som hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare. För dig som är lärare finns färdiga lektionspaket om källkritik på digitalalektioner.se

I den här guiden lär du dig…

  • Vad en källa och källkritik är
  • Hur källkritik fungerar och varför det är viktigt
  • Hur du bedömer en källas trovärdighet
  • Hur du hittar olika sorters källor
  • Fördelar och nackdelar med källkritik
  • Källkritik på nätet i praktiken
  • Teknisk granskning av källor på nätet

Innehållsförteckning