Förord

Den här guidens syfte är att ge dig grundläggande verktyg och metoder för att du medvetet ska kunna hantera och bedöma de källor som du tar del av på nätet. I en vardag där alla kan publicera information via internet behöver du ställa dig frågor som: Är källan det den utger sig för att vara? Vad vill avsändaren? Vad är syftet med den här webbplatsen? Du behöver med andra ord träna på att förhålla dig till hur rimlig informationen är i förhållande till den som har skapat den. Att utveckla en källkritisk medvetenhet gör din vardag på nätet mer spännande och rolig, för genom de metoder som källkritiken använder blir du snart en detektiv som kommer att försöka ta reda på om informationen du möter är korrekt eller inte. Dessutom erbjuder internet många möjlighet att tillsammans med andra söka efter svar.

I mitt arbete på Internetstiftelsen, som ansvarig för Webbstjärnan, arbetar jag med att utveckla elevers användande av internet och därför finns övningsuppgifter och exempel som riktar sig särskilt till lärare, ­elever, studenter, pedagoger och bibliotekarier, som ett komplement till den här guiden. Dessa finner du på Digitala lektioners webbplats https://digitalalektioner.se

Kristina Alexanderson
Stockholm, juni 2016

När du delar vidare ett Facebook-inlägg eller sprider ett påstående så blir du själv en avsändare. Alltså, dina vänner tror mer på det som sägs eftersom det är du som säger det. Därför är det viktigt att ta ansvar för sånt du delar på nätet och kolla upp om det stämmer eller inte. Det är ganska lätt att göra enkla kontroller – och det kan vara kul att vara webbdetektiv!

Åsa Larsson
Redaktör på Viralgranskaren