Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är chef för internet i skolan på Internetstiftelsen. Hon är ansvarig för Webbstjärnan, som är en skoltävling där elever tävlar om att skapa en webbplatsen av sitt skolarbete. Genom Webbstjärnan blir eleverna mer medvetna medieproducenter och kunniga i källkritisk granskning. Kristina Alexanderson är även projektledare för Creative Commons i Sverige och en flitig anlitad expert och föreläsare.

screen-shot-2016-11-09-at-09-02-35

Källkritik på internet

Internetstiftelsens internetguide, nr 25. 2016.
Version 2.0
Kristina Alexanderson
ISBN: 978-91-7611-697-5

Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige.

Illustrationerna skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande-Icke-­Kommers­iell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige. Läs mer om ovanstående villkor på http://www.creativecommons.se­/­om-cc/licenserna/

Vid bearbetning av verket ska Internetstiftelsens logotyper och Internetstiftelsens grafiska ­element avlägsnas från den bearbetade versionen. De skyddas enligt lag och omfattas inte av Creative Commons-licensen enligt ovan.

Du hittar alla Internetstiftelsens utgivna internetguider på internetstiftelsen.se.
Spara