Länkar och tips på mer läsning

Den här guiden publicerades 2016. På Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se  hittar du mer information om källkritik och andra ämnen som hjälper dig att bli en säker och medveten internetanvändare. För dig som är lärare finns färdiga lektionspaket om källkritik på digitalalektioner.se 

Skolverket har en utmärkt sajt, ”Kolla källan”, som är särskilt inriktad på källkritik på nätet och som du finner på www.skolverket.se

Det finns även en Kolla källan-wiki, en samlingsplats för skolingångar på temat källkritik http://kollakallans.wikispaces.com/

Hos Statens medieråd kan du lära dig mer om källkritik
http://statensmedierad.se/larommedier/kallkritikvemvadvarfor.361.html

Hos UR kan du se filmer om källkritik
http://urskola.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik

På Metros Viralgranskaren gräver journalister i historier som fått spridning på sociala medier http://www.metro.se/nyheter/viralgranskaren/

På Digitala lektioner hittar du övningar och filmer om källkritik.
https://digitalalektioner.se

 

Källor

Fotosidan
Sveriges Radio
Google
Verisign
Web Foundation
Tilburg University
internetworldstats.com
internetlivestats.com