Praktisk källkritik på nätet

Det finns ett antal metoder och verktyg som du kan använda för att hitta och granska källor på nätet. I det här kapitlet hittar du några av dem. Du får bland annat tips på hur du kan ta reda på vem som står bakom en webbsajt, en grundläggande genomgång av hur webb­adresser är uppbyggda och vilken information du kan få ut av dem, hur du granskar och utvärderar webbplatser, använder söktjänster på rätt sätt och vad du egentligen får när du söker information via Google eller i flödena i sociala medier. Dessutom får du tips om hur du själv blir en bra källa.
Här är först några tips på hur du kan gå tillväga när du ska arbeta med källor och vara källkritisk.

  1. Syfte och sammanhang. Vilken källa du kommer att använda ­beror på vilken uppgift du vill lösa och det sammanhanget kommer att hjälpa dig att bedöma källans trovärdighet.
  2. Kritisk inställning. En skeptisk hållning är källgranskarens främsta egenskap. Ofta förenklas källkritik till att söka svar på om källan är vad den utger sig för att vara eller inte. Men vid ett källkritiskt arbete ingår även att göra en analys och dra slutsatser kring hur du värderat källan.
  3. Kriterier och checklistor. I din källkritiska analys kan du använda de kriteriebegrepp (ovan) och de checklistor som finns i den här guiden.
  4. Välj rätt källa. I arbetet med att lära sig värdera källor handlar det om att kunna hitta och använda den mest relevanta källan för den information man vill presentera, publicera eller få belägg för.

Om uppgiften är att ta reda på hur många svenskar som använde mobiltelefoner i Sverige under 2015 är rapporten Svenskarna och internet en naturlig utgångspunkt, men om du vill ta reda på vem som var statsminister i Sverige 1975 är inte rapporten Svenskarna och internet 2015 rätt källa.

Vem äger adressen?

Om du vill veta vem som står som innehavare för ett domännamn använder du tjänsten Whois. Det är en databas över domänregistreringar. Utländska webbadresser, det vill säga dem som inte slutar på .se eller .nu, hittar du på www.whois.com. Svenska webbadresser hittar du på www.iis.se.
En sak som är bra att kunna när det gäller att granska källor på webben är att känna till hur internets adressystem, det så kallade domännamnsystemet (DNS) fungerar. En webbadress kan hjälpa dig att dra slutsatser kring vem som står bakom källan eller den inform­ationen du tar del av på webben. Här har vi brutit ned en länk till den plats på webben där du finner information om IIS Internet­guider i sina olika beståndsdelar.

Korta ned åt vänster

När du har en länk i din webbläsares adressfält, men inte hittar inform­ation om vem som står bakom sajten kortar du ned länken från höger till vänster:
http://www.iis.se/internet-for-alla/guider
http://www.iis.se/internet-for-alla/
http://www.iis.se
Genom att korta ner från höger hamnar du på den huvudadress där det kan finnas information om vem som skapat innehållet på den längre adressen (länken, URL:en).

Tips! Vem länkar till vad?

Det finns ett enkelt sätt att undersöka vilka webbplatser som länkar till den källa (webbplats) som du vill granska. Med hjälp av sökordet link och ett ­kolon, följt av en webbadress, (link:www.iis.se) i sökfältet kan du med hjälp av Google ta reda på vilka sajter som länkar till adressen och hur många de är. Motsvarande kommando i söktjänsten Yahoo är site: www.iis.se

screen-shot-2016-11-08-at-16-21-19

Checklista! Utvärdera webbplatsen

Innan du använder information från en webbplats bör du besvara följande frågor för att värdera den.

  • Vem är avsändaren? Finns det en informations- eller kontaktsida som berättar vem eller vilka som står bakom sajten? Finns det andra uppgifter om vem som är avsändare? Hur värderar du kunskaperna du får om avsändaren? Hur påverkar det innehållet? Vem har skapat sajten? Är det en myndighet? En privatperson? Ett lärosäte? Är det en organisation? Är det ett företag? Vilken betydelse har det för hur du värderar innehållet? Värdera och ta ställning.
  • Vilket är syftet med webbplatsen? Vill den inform­era? Presentera fakta? Propagera för en åsikt? Sälja något? Underhålla? Har den flera olika syften? Är sajten reklamfinansierad eller inte? Hur påverkas innehållet av vilken sorts webbplats det är? Värdera och ta ställning.
  • Vilken är målgruppen? Är innehållet komplicerat eller lätt att förstå? Är texterna välskrivna eller dåligt översatta? Stämmer angivna fakta? Hänvisas det till källor? Finns det något datum som visar när den uppdaterades senast? Fungerar länkarna?
  • Kan du få informationen från andra ställen? Vilka ­andra webbplatser eller webbsidor länkar till den sajt du undersöker?