Kom igång med CC och GNU-GPL!

I den här guiden lär du dig…

  • Nyttan med öppna licenser
  • Att skilja på olika sorters licenser
  • Om företagande och öppen källkod
  • Hur du använder licenserna i praktiken