GNU-GPL – så här licensierar du

Vad vill du?

Om du skriver ny kod utan att kopiera en befintlig kan du välja om du vill sätta koden som fri eller ej. Fundera först på dina alternativ och vad du har för syfte med ditt projekt. Vilka fördelar med öppen källkod kan ditt program dra nytta av? Hur kommer den öppna källkoden att påverka ditt verk i framtiden? Kan du få hjälp att vidare­utveckla programmet eller input från andra så att du själv utvecklas? Finns det några nackdelar? Ett skäl för att skapa ett program, eller arbeta vidare med ett befintligt med öppen källkod är att du kan bidra med din egen och ta del av andras kunskap. Ett annat skäl är om du vill utveckla ett bättre program som många kan ha nytta av samtidigt som du själv också utvecklar dina programmeringskunskaper.

Använder du befintlig källkod som är licensierad under till exempel GNU-GPL kan du inte välja om du vill behålla koden som öppen eller ej. Det står nämligen i licens­avtalet att även du måste licensiera din version under samma öppna licens och alltså tillåta samma saker. Nedan går vi igenom hur du gör för att licensieringen ska bli rätt.

Börja här

Om du vill utgå från källkod som redan finns måste du först kontrollera om den verkligen är öppen. Är det en GNU GPL-licens? Om ja, måste du lägga in information i varje källfil.

Det är ett krav både för att få licensiera ditt program och för att få använda källkod som någon annan har skapat under samma licens. Du ska skriva in dels information om upphovsrätt och dels information om kopieringstillstånd, där du anger att programmet distribueras under GNU-GPL.

Informationen om upphovsrätt ska innehålla årtal och namn.

  • Ange det årtal då programmet är klart, även om du inte lanserar det förrän året därpå. Genom att förse varje release med rätt år underlättar du för andra att veta vilka versioner av programvaran som du har använt.
  • Om flera personer har hjälpt till att skriva koden ska du skriva in alla namn.
  • Använd alltid det engelska ordet copyright. Det används över hela världen. Om du vill kan du lägga in copyrightsymbolen, ©, men det är inte nödvändigt och det ger inget extra upphovsrättsligt skydd.  Skriv till exempel så här: Copyright 2016 [namn].

När du distribuerar programmet ska du inkludera en kopia av licensen. Alla program ska innehålla en textversion av GNU-GPL. Ofta finns den i den fil som heter ”copying”. Den finns också på ­www.gnu.org/licenses/gpl.txt.
Enligt licensreglerna ska alla som har bidragit erkännas och det är viktigt att du gör det. Lägg detta högt upp i varje fil.

Ta också med kontaktinformation där du anger hur andra kan nå dig. Den lägger du i Readme-filen. Detta har inte med själva licensen att göra men är viktigt för att andra ska kunna nå dig. De kanske har frågor eller vill ha ditt tillstånd att använda filen på något annat sätt än licensen tillåter. Kanske har de hittat något som inte fungerar och vill göra dig uppmärksam på det – eller erbjuda dig jobb.

Kopieringstillståndet skriver du på engelska, direkt efter avsnittet som handlar om upphovsrätt. I kopieringstillståndet ska det framgå att programvaran är licensierad med GNU-GPL och att den är fri att såväl distribuera som använda och utveckla så länge som användaren håller sig till GNU-GPL:s licensregler. Så här föreslår GNU-­projektet att du skriver:

Om programmet innehåller en fil:
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Om programmet innehåller flera filer:
This file is a part of [programmets namn].
[Programmets namn] is free software:
Utöver inledningen skriver du på samma sätt som ovan.

Frivilligt: Free Software Directory och logotyp

När du har lagt in informationen i källfilerna är licensieringen klar. Du behöver alltså inte registrera din upphovsrätt eller själva programmet. Men om du vill att andra ska hitta ditt verk är det en god idé att registrea det i Free Software Directory. På såväl sourcerforge.net som directory.fsf.org finns information och formulär som du kan fylla i. Detta är helt frivilligt.

Om du vill kan du också förse ditt program med GNU-GPL:s logotyp för att ytterligare markera att den är fri att vidaredistribuera och använda. Logotyp och instruktioner finns på http://www.gnu.org/graphics/license-logos.html.

Bidra till ett befintligt projekt

Om du i stället vill bidra till att vidareutveckla ett befintligt projekt eller program börjar du med att hitta och ladda hem koden till programmet. Github.com och Sourceforge.net är stora plattformar där många väljer att publicera sina projekt. Där finns också e-postlistor för att kunna kommunicera kring projektet, webbsidor, utvecklarforum och bugghanteringssystem. GNU-projektet har en liknande, mindre plattform på savannah.gnu.org där användarna i en lista kan lägga in projekt där de önskar hjälp. Listan är dock inte helt upp­daterad.

Viktigt! Erkänn mer

Det är viktigt att erkänna dem som har skapat och utvecklat det som du sedan har fått använda. Hela idén med såväl Creative Commons som öppen källkod bygger på att vi vill dela med oss av vårt material. Det kan verka krångligt att behöva ange alla som tidigare har arbetat med verket men det är egentligen inte konstigare än att du anger källa när du använder delar av en text som någon annan har skrivit. Den stora vinsten här är att du får använda allt material utan att ens behöva fråga den som har upphovsrätten. Det är en fin idé som vi ska vara rädda om.

Tänk efter först. Hur vill du licensiera och varför? När du väl har licensierat ditt material kan du inte återkalla licensen. Du kan i och för sig ta bort materialet från webben men du kan inte återkalla det från dem som redan har använt det. Innan du licensierar ska du därför ställa följande kontrollfrågor:

  • Vad är ditt program/verk i dag?
  • Vad vill du att det ska bli imorgon?
  • Hur vill du att andra ska kunna använda ­programmet/verket?
  • Ska de få förändra det?