Inledning

Skriver du text? Eller skapar du bilder, till exempel fotografier eller illustrationer? Skapar du spännande appar eller webbsidor? Vill du sprida ditt material till andra under organiserade former? Genom att använda öppna fria licenser kan du låta andra ta del av ditt material på de villkor som du bestämmer. Tanken är att kreativa människor ska inspireras av varandra och kunna utveckla det som är gjort tidigare. Det kan vara en musiker som inspireras av andra musiker till att göra något eget eller ett Youtube-klipp som genererar flera liknande som ringar på vattnet. Öppna licenser utgår från upphovsrätten och finns för att uppmuntra dig att dela ditt kreativa arbete med andra, utan att de du delar med behöver be om lov.

I den här guiden berättar vi hur du kan bidra med din kunskap och ditt material genom öppna licenser.