Ordlista

Copyleft
Innebär att alla bearbetningar av verket publiceras under samma licens. Du kan inte kombinera delar av två verk med olika licenser till ett nytt verk eftersom du då inte kan tillgodose kravet på att distribuera den bearbetade versionen under samma licens som den tidigare.

Dual licensing
Samma programkod kan ha flera olika licenser. För att kunna släppa ett program med flera licenser krävs det att du äger all upphovsrätt till programmet. Oftast används detta dels till att sälja en proprietär programvara till betalande kunder, dels till att ge bort program­varan till andra. Programmen kan skilja sig något från varandra men ­behöver inte göra det.

Forking, eller koddelning
Innebär att dela upp ett projekt i flera separata och är ett krav inom öppen källkodsdefinitionen. De händer till exempel om ett projekt vuxit sig stort eller om utvecklarna är oense.

FSF
Free Software Foundation är en organisation som förespråkar fri programvara. Driver GNU-projektet.

GNU
Står för ”GNU’s not Unix” och startade som en protest mot hemliga källkoder. Tanken var att skapa en fri version av Unix som alla kunde ta del av.

GNU-GPL
GNU General Public License.

LGLP
GNU Lesser General Public License. Licensen är snarlik GPL. Den tillåter dock att koden länkas av proprietära program. Utan LGPL skulle det vara svårt att skriva proprietär programkod som ska användas under Linux med de programbibliotek detta kräver. LGPL används således till olika typer av dynamiska länkbibliotek som är av sådan karaktär att väldigt mycket programvara blir beroende av dem.

OSI
Open Source Initiative.

Shareware
En typ av programvara som erbjuds kostnadsfritt men med vissa begränsningar. Man måste då betala för att få full nyttjanderätt till programmet. Det finns ingen enhetlig shareware-licens, eller sätt att använda sig av shareware på.