Så fungerar en CC-licens

Creative Commons-licenserna fyller två syften: För det första att tala om hur andra får använda, bearbeta och sprida ditt verk, utan att behöva be om lov. För det andra är det också ett sätt för dig som vill använda och bearbeta det andra har skapat utan att be om lov.

Så här skaffar du en CC-licens

Därför ska du licensiera

Genom att använda en CC-licens ger du andra möjlighet att använda och kanske vidareutveckla det du har skapat. Det kostar ingenting att använda en CC-licens. Men det är viktigt att komma ihåg att du inte kan återkalla ditt verk när du väl har licensierat det och andra har tagit del av det på det sätt som du har bestämt, använt eller modifierat det. Men du kan alltid sluta sprida originalet vidare.

Vad vill du?

Först måste du bestämma om du vill att andra ska få utveckla och sprida ditt verk. Om du bestämmer dig för att du inte vill att ditt verk ska spridas vidare utan att du blir tillfrågad ska du inte använda en CC-licens.

Hur ska andra få använda ditt material?

När du har bestämt att andra ska få använda ditt verk är nästa steg att bestämma på vilket sätt. Ska de få bearbeta eller ändra det du har skapat? Du måste också bestämma om andra ska få tjäna pengar på ditt verk.

För att du ska kunna välja den licens som passar dig bäst behöver du alltså ta ställning till tre olika frågor.

1. Ska andra få sprida ditt verk? Om ja, välj creative commons. 2. Ska andra få bearbeta det? Ja eller nej? 3. Ska andra få tjäna pengar på ditt verk?

Välj rätt licens utifrån fyra villkor

När du har bestämt dig för hur andra ska få använda ditt verk är nästa steg att välja just den CC-licens som reglerar det. Vilken licens som passar dig bäst kan bara du själv avgöra men ett tips är att titta på hur andra som har licensierat liknande verk gjort. Det finns sju olika licenser som bygger på fyra villkor. Det finns alltså licenser som bygger på flera kombinerade villkor men du kan inte hitta på egna kombinationer. De fyra villkoren är:


Erkännande: Den som använder ditt verk måste ange att du är upphovs­man och göra det på det sätt som du önskar.


Icke-kommersiell:
Du tillåter att andra kopierar och sprider ditt verk för alla icke-kommersiella syften. Det betyder att ingen får tjäna pengar på användning av verket.


Symbol för cc-licensen Inga bearbetningar

Inga bearbetningar: Du tillåter att andra kopierar och sprider ditt verk, men bara såsom du skapade det. De som använder verket får inte förändra det.


Dela lika (med samma villkor): Du tillåter att andra bearbetar ditt verk och sprider det vidare, men bara om de i sin tur licensierar sitt bearbetade verk under samma CC-licens som ursprungsverket har.


Sju olika licenser

När du licensierar ditt verk lägger du licensens förkortning och symbol i anslutning till ditt verk samt en länk till licenstexten. Licenserna innebär i korthet:


C
reative Commons Erkännande – CC (by)
Du tillåter andra att kopiera, bearbeta, sprida och framföra ditt verk utan att fråga dig först
Villkor: andra måste ange dig som upphovsman.

Creative Commons Erkännande, icke kommersiell – CC (by, nc)
Du tillåter andra att använda, sprida och bearbeta ditt verk utan att tjäna pengar på användningen.
Villkor: andra måste ange att det är du som är skapare. De får inte använda verket i kommersiella sammanhang.


Creative Commons erkännande, inga bearbetningar – CC (by, nd)

Du tillåter andra att använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig först
Villkor: de måste ange att det är du som är upphovsman och de får inte bearbeta verket.

Creative Commons erkännande, ickekommersiell, inga bearbetningar – CC (by, nc, nd)
Du tillåter andra att använda ditt verk, sprida och kopiera det utan att fråga dig om lov först men inte tjäna pengar på det.
Villkor: De måste ange att det är du som är upphovsman och får inte använda verket i kommersiella sammanhang eller bearbeta det.


Creative Commons erkännande, dela lika (på samma villkor) – CC (by, sa)

Du tillåter andra att använda ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta det utan att fråga dig om lov först.
Villkor: De måste ange att det är du som är uppovsman och om de bearbetar ditt verk och vill sprida sin bearbetning måste de göra det med samma licens.

Creative Commons erkännande, icke-kommersiell, dela lika (på samma villkor) – CC (by, nc, sa)
Du tillåter andra att använda ditt verk, sprida det, kopiera och bearbeta det utan att fråga dig om lov först, men inte tjäna pengar på det.
Villkor: andra måste ange att det är du som är upphovsman och om de bearbetar ditt verk och vill sprida sin bearbetning måste de göra det med samma licens och icke-kommersiellt.

Creative Commons = 0
Du tillåter andra fritt att använda ditt verk, sprida, bearbeta och kopiera det utan att behöva ange att det är du som är upphovsman. Det finns inga villkor.

Spara