Så fungerar öppen källkod

I den här guiden tar vi upp GNU-GPL eftersom det är en av de vanligaste öppna licenserna för källkod.

Det finns ett antal grundkrav som GNU-GPL uppfyller för att licensen ska godkännas som en öppen källkodslicens:

  • Du måste tillåta att den får vidaredistribueras fritt.
  • Andra måste också på ett rimligt sätt kunna få tag på källkoden till programmet om den inte är inkluderad i programpaketet.
  • Du måste tillåta att någon annan tar koden och gör andra program med hjälp av originalkoden, och att hen får distribuera det nya programmet med samma licens som det ursprungliga programmet.
  • Du får inte diskriminera någon person eller grupp av personer och hindra dem från att använda programmet.

Definitionen finns hos opensource.org och innehåller dessutom motiveringar till varje punkt.

Viktigt! De fyra friheterna

Precis som när det gäller CC-licenser så bygger fri programvara på upphovsrätten. När vi pratar om ”fri programvara” syftar vi alltså på frihet, som i yttrandefrihet, och inte på programmets pris, att det ska vara kostnadsfritt. Fri programvara innebär alltså att du får använda, kopiera, distribuera, undersöka, ändra och förbättra programvaran. För att programvaran verkligen ska vara fri behöver fyra kriterier uppfyllas, man pratar om de fyra friheterna.

Frihet 1 – Friheten att använda programmet som du önskar, för ett godtyckligt syfte

Du får använda det på vilket datorsystem som helst, inom ramen för vilket jobb som helst, och utan att behöva kommunicera med utvecklaren eller någon annan enhet.

Frihet 2 – Friheten att undersöka hur programmet fungerar och att anpassa det för dina behov
Du får också göra förändringar i programvaran och använda dem utan att berätta att du har gjort ändringarna. Om du publicerar dina ändringar är du inte skyldig att meddela någon speciell eller på något speciellt sätt.

Frihet 3 – Friheten att vidaredistribuera kopior
Du har rätt att distribuera kopior till vem som helst var som helst utan att du behöver fråga efter eller betala för att få tillstånd. Det kan du antingen göra med eller utan förändringar, gratis eller mot en ­ersättning för distributionskostnaderna.

Frihet 4 – Friheten att förbättra programmet och att sprida det till allmänheten så att samhället kan dra nytta av det
För att kunna förändra en programvara, och publicera förbättrade versioner av den, måste du ha tillgång till källkoden för programmet. Därför är en tillgänglig källkod nödvändig för fri programvara. För att licensen ska vara fri måste också kriterierna vara oåterkalleliga så länge som du inte gör något fel. Det innebär att utvecklaren av programvaran inte kan häva licensen så länge du inte har gjort något fel.