Checklistor – För dig som har ont om tid

Checklista 1: Så gör du din nuvarande IT-verksamhet mer hållbar (Läs mer här)

 • Ta väl hand om din IT-utrustning så att den håller längre.
 • När någon IT-produkt inte används trots att den fungerar, skänk bort eller sälj den.
 • När något går sönder, ta reda på om det går att reparera.
 • När något inte går att laga, lämna det till material-återvinning.
 • Se till att den el du har till dina IT-produkter är så hållbart producerad som möjligt, antingen genom ett aktivt val av elbolag (kolla exempelvis in elpriskollen.se, smutselskollen.se och elskling.se), eller genom att producera din egen el.
 • Försök hitta sätt som minskar din elanvändning, exempelvis genom att inte ha apparater i standby-läge.
 • Ta reda på hur de externa aktörer som du köper tjänster av, som bredband eller molntjänster, jobbar med hållbarhetsfrågor och gör eventuella val utifrån det.

Checklista! Så ska du tänka när du köper en ny IT-produkt (läs mer här)

 • Börja alltid med att fråga dig om du verkligen behöver inhandla en nyproducerad vara eller om det går bra med en begagnad.
 • Om du ska köpa en helt nyproducerad vara, se till att den har någon form av miljömärkning, exempelvis Svanen eller TCO Certified.

Checklista! Så kan du använda IT för att bli mer hållbar inom andra områden (läs mer här)

 • Undvik onödiga resor genom att arbeta på distans eller genom att ha resfria möten.
 • Ersätt fysiska produkter med digitala varianter om du ser möjligheter för detta, det kan vara allt från e-fakturor och pdf-tidningar till streaming av musik och film.
 • Fundera på om du kan använda delningsekonomins digitala plattformar för att dela på dina eller andras underutnyttjade resurser, exempelvis en bil, en cykel, en lägenhet eller en kontorslokal.
 • Se om det finns IT-lösningar som gör att du kan använda el, värme eller kyla ännu effektivare i din bostad eller på ditt kontor.
 • Undersök om det även går att effektivisera andra processer och aktiviteter med hjälp av IT, exempelvis ett navigeringssystem i bilen så att du alltid kan välja den kortaste körsträckan med minst köer.
 • Använd internet för informationsinhämtning, men se också till att använda internet till att sprida information om sådant du tycker är viktigt eller som du vill se förändringar kring – det kan i sin tur påverka andra.

Checklista! Så kommer du igång (läs mer här)

 • Kartlägg vilka IT-produkter och IT-tjänster du använder dig av.
 • Fundera på om din IT-användning kan göras mer hållbar, eller om tekniken i sig kan användas för att göra andra områden mer hållbara.
 • Om möjligt, sätt upp kortsiktiga eller långsiktiga mål och gör en handlingsplan för hur du ska nå dit.
 • Genomför och mät sedan resultaten.
 • Utvärdera.
 • Se vilka förbättringsmöjligheter som finns och sätt sedan nya mål.