Källor

Internetkällor, i den ordning de nämns i texten

greenpeace.se
svd.se
ne.se
statista.com
gartner.com
internetstiftelsen.se
scb.se
amnesty.se
unep.org
ivl.se
konsumentverket.se
avfallsverige.se
naturvardsverket.se
batteriatervinningen.se
sopor.nu
el-kretsen.se
smutselskollen.se
elskling.se
energimyndigheten.se
swedwatch.org
svanen.se
ec.europa.eu/environment/ecolabel
energystar.gov
tcodevelopment.se
trafikverket.se
stratresearch.se
skatteverket.se
regeringen.se
sis.se

Böcker i den ordning de nämns i texten:

Åke Ortmark, Makten och lögnen – ett liv i televisionens Sverige (Albert Bonniers Förlag, 2013)
Naturskyddsföreningen, Ägodela (Bonnier Fakta, 2015)