Slutord

I den här guiden finns en rad olika tips som har med hållbar IT att göra. Grundtanken är att var och en av oss har möjlighet att bidra i arbetet.

Ett tips som dock inte har nämnts, men som är minst lika viktigt som de andra i guiden, är att rösta fram politiker som ser hållbar IT som en viktig och angelägen framtidsfråga. Genom beslut, lagar och regler finns det nämligen enorma möjligheter att med politiken som verktyg skapa förändring, både lokalt och nationellt, samt i EU och globalt.

Ett annat tips är att stödja någon organisation som jobbar med miljö eller mänskliga rättigheter kopplat till olika IT-frågor. Eller att prenumerera på någon tidning som brukar rapportera om dessa ämnen. På så sätt möjliggör man viktig och oberoende granskning av IT-sektorn, vilket också kan leda till att snabba förbättringar kan ske. Att jättar som Google, Apple och Facebook nu tävlar om att först nå målet om att ha en elanvändning som är 100 procent förnybar är ett exempel på vad publikt tryck utifrån kan resultera i.

Det bör slutligen tilläggas att hållbar IT kan innefatta betydligt fler områden än dem som lyfts fram i denna guide. Ett exempel är hur IT kan användas för miljöövervakning, som att kontrollera skogsavverkningar, algblomningar i haven eller temperatur på olika platser i världen. Men hållbar IT kan vara ännu bredare än så. Exempelvis frågor om sekretess, integritet och spridning av personuppgifter skulle också kunna sägas ha med hållbarhet att göra. Likaså frågan om att öka jämställdheten i IT-branschen och att få en jämnare fördelning av killar och tjejer på de IT-utbildningar som finns i landet. Det här är definitivt också frågor vi kommer höra mer om i framtiden.

Tips på vidare läsning

Varje år publiceras en rad nya rapporter som är kopplade till frågor om hållbar IT. Flera av dessa nämns också i denna guide. Två rätt så nya rapporter, som inte tagits upp här men som säkert också kan vara till nytta för den som vill lära sig mer om frågan, är:

Digitaliseringskommissionen: Digitalisering för ett hållbart klimat – temarapport 2016:3 (2016)

Naturvårdsverket: Digitalisering och hållbar konsumtion – underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet (2015)