Inledning

En smartphone är ett fantastiskt verktyg. Men är du oförsiktig kan den också avslöja mer om dig och vad du gör än du tänkt dig.

Det du kan och bör göra är att förstå vilka problemen är och i vilka situationer de uppstår. På så sätt kan du i möjligaste mån fatta aktiva beslut om vad du ska göra för att undvika, eller i alla fall minimera integritetsproblemen. I den här guiden får du generella råd och steg-för-steg-instruktioner som visar dig rätt i telefonens menyer.

Men några hundraprocentiga garantier för att telefonen därmed har blivit säker går inte att ge. Man kan bara säga att den har blivit säkrare. Ett säkerhetshål som är okänt idag kan få stor spridning i morgon. Dessutom finns risken att telefontillverkare och operatörer samlar in information från telefonerna på ett sätt som vi användare inte känner till eller saknar möjlighet att skydda oss mot.

I en Iphone finns en funktion som heter Vanliga platser. Den samlar in information om var telefonen brukar befinna sig och visar det i en kartbild.

Apple säger att informationen aldrig lämnar telefonen, utan samlas in för att förbättra personanpassade tjänster. I Android ­telefoner finns en liknande funktion, där under namnet Platshistorik. Skillnaden jämfört med Apples lösning är att informationen synk­roniseras med Googles nättjänster och bland annat görs tillgänglig för ­användaren på https://maps.google.com/locationhistory.

Bland Edward Snowdens avslöjanden har det funnits mycket som handlar om mobiltelefoner och mobilnät. Sensommaren 2015 visade Dagens Nyheter i en serie artiklar¹ vilken detaljerad information som mobiloperatörerna är skyldiga att spara om sina användare, enligt datalagringsdirektivet.

Eftersom teknikutvecklingen går snabbt innebär det att det inte går att säga något om vilka problem som kan dyka upp i framtiden, eller om säkerhetsproblem som idag är svåra att utnyttja kan bli mer lättillgängliga längre fram.

Tips! Använd mobilen ­­för att skydda dina inloggningar.

Lättgissade lösenord och inloggningsuppgifter som har kommit på drift är ett problem för alla som lever i en uppkopplad värld där vi lagrar allt mer av vår information i olika molntjänster.

Ett enkelt sätt att minska riskerna är att använda så kallad tvåstegsinloggning där det är möjligt. Sannolikt använder du redan tvåstegsinloggning idag, utan att vara medveten om det:

Ska du göra bankärenden räcker det inte med ett vanligt lösenord. Du behöver också mata in en engångskod från bankdosan eller på något annat sätt komplettera ditt lösenord.

Anledningen är att ett användarnamn och lösenord lätt kan komma på drift, men att det är svårare för någon att dessutom komma över din bankdosa.

Lösenordet är den ena ”faktorn”, ­engångskoden från bankdosan den andra.

Molntjänster har däremot sällan möjlighet att skicka ut egna dosor. I stället används ofta mobiltelefonen. Antingen behöver användaren installera en speciell app som genererar engångskoder eller också skickas de via sms.

En lista med tjänster där det är möjligt att aktivera tvåstegs­inloggning finns på https://twofactorauth.org/.