Inställningar för din telefon: Android


1.android1

Eftersom Android är ett öppet operativsystem som telefontillverkarna har möjlighet att anpassa är det inte säkert att inställningarna i just din telefon har samma namn och finns på samma ställe som i instruktionerna nedan.
Instruktionerna är baserade på Android 5.1. ­Motsvarande inställningar ska dock finnas, oavsett telefonmodell.
Alla inställningar görs i ­appen Inställningar.
 
 
 


 

2.

android2

Skärmlås

Med skärmlås kan den som hittar telefonen inte bara börja använda den. På Android telefoner finns flera varianter av skärmlås:
Pinkod – fyrsiffrig kombination.
Lösenord – valfritt lösenord, minst fyra tecken långt.
Grafiskt lösenord – innebär att man ska dra streck mellan minst fyra av nio punkter på skärmen.
 
 
 
 
 


 
Det finns också en möjlighet att använda ansiktsigenkänning som kod, men det har förekommit diskussioner på nätet om hur enkel den varianten är att lura med hjälp av ett fotografi. Den som väljer att ställa in ett så kallat Ansiktslås varnas också för att det inte är en lika säker lösning som de tre ovanstående.
I Inställningar, klicka på Säkerhet. Under Skärmsäkerhet, välj Skärmlås.
Ställ sedan in den variant du vill använda. I rutan som dyker upp väljer du vilka typer av aviseringar, det vill säga meddelanden från dina installerade appar, som ska visas på låsskärmen.
android22
Har du en äldre version av Android, gå också in i alternativet ­Utvecklare i Inställningar och kontrollera att ADB inte är aktiverat. ADB är en funktion som utvecklare använder och som bland annat innebär att det går att komma åt informationen på en telefon med skärmlås om den kopplas till en dator. På nyare versioner av Android finns inte menyalternativet för ADB kvar. Funktionen aktiveras i stället på ett annat sätt, just för att den inte ska kunna bli påslagen av misstag.


3.

Stäng av Bluetooth

I Inställningar, välj Bluetooth. Välj sedan att slå på Bluetooth. android3


3.1android3.1

Bluetooth kan också stängas av och slås på från panelen med genvägar som du kommer till genom att svepa ned från ­skärmens överkant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.

Stäng av det trådlösa ­nätverket

I Inställningar, välj Wi-Fi. Använd reglaget överst för att slå på och av wifi. Du kan också komma åt den inställningen från samma panel med genvägar som du använder för Bluetooth.
android4


5.

Koppla inte upp ­automatisktandroid5

I Android finns ingen inbyggd funktion som förhindrar att telefonen automatiskt kopplar upp sig till kända trådlösa nätverk. Alternativen är antingen att stänga av wifi eller att radera de nätverk som man inte vill återansluta till.
När du gått in i inställningarna för wifi, klicka på det nätverk du vill radera och välj Glöm i rutan som dyker upp.
 
 
 
 
 
 


 
5a
Precis som i en Iphone samlas information om var du och din telefon befinner er. Med denna funktion aktiverad kommer vissa funktioner i telefonen att använda wifi för att bland annat positionera ­telefonen. Det innebär också att telefonens MAC-adress ­kontinuerligt skickas ut.
Om du vill stänga av funktionen, klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet ovanför listan med dina kända nätverk och välj Avancerat.
Stäng sedan av Sökning är alltid tillgänglig.
Välj ­Krypterade nät.
 
 
5a2