Inställningar för din telefon: Windows Phone


1.

w1Samtliga inställningar för Windows Phone görs i appen Inställningar. Instruktionerna här gäller Windows Phone 8.1.


2.

Lösenordw2

Med ett lösenord krävs en sifferkod för att kunna låsa upp telefonen.

I Inställningar, klicka på Låsskärm under rubriken Anpassning.

Skrolla ner och välj att slå på lösenordet. Mata sedan in den sifferkombination du vill använda. Observera att den kan vara mer än fyra siffror lång.

w22
När du gjort det kan du ställa in hur lång tid det ska gå att låsa upp telefonen utan att mata in lösenordet under Kräv lösenord. Valet här är en avvägning mellan bekvämlighet och säkerhet. Ju kortare tid du anger, desto mindre lucka lämnar du för någon som kommer över din telefon, men ju oftare måste du själv mata in koden för att använda telefonen.


3.

Stäng av Bluetoothw3

I Inställningar, under Nätverk + trådlöst, välj Bluetooth och slå av funktionen.


4.

Stäng av det trådlösa nätverket

Under nätverk + trådlöst kan du klicka på Trådlöst nätverk. An­vänd det översta reglaget för att stänga av det trådlösa nätverket i telefonen.

w4


5.

Koppla inte upp automatisktw5

Telefonen har en funktion som gör att den automatiskt kopplar upp sig till nätverk som den tidigare har varit ansluten till. Det går att stänga av funktionen, så att du i stället får en fråga om du verkligen vill ansluta.

I Inställningar, klicka på Trådlöst nätverk och gå vidare till Avancerat. Stäng av funktionen Anslut automatiskt till trådlösa surfpunkter.

Längre ner på samma sida går det att radera de trådlösa nätverk du inte längre vill att telefonen ska leta efter. Klicka på Hantera, välj de nätverk du vill radera och klicka avslutningsvis på soptunnan.

w5.2Observera också att Windows ­Phone har en funktion som kallas för Wifi Sense. Det är en funktion som ska göra det enklare att hitta trådlösa nätverk att koppla upp sig till: De nätverk som du har inloggningsuppgifter till kan du automatiskt dela med dig av till dina vänner, i utbyte mot ”deras” trådlösa nät. Ur ett källskyddshänseende är det dock problematiskt, eftersom du inte vet vilka nät din telefon (eller dator, om du använder Windows 10) kommer att koppla upp sig till. Därför är det en bra idé att se till att funktionen är avstängd.


6.

Välj krypterade nät

6wI listan med trådlösa nätverk som finns i närheten visar texten Säkert under nätverks­namnet att det är ett krypterat nät. Välj alltid att koppla upp till krypterade nätverk. I ett nätverk som inte är krypterat ökar risken för att någon avlyssnar datatrafiken.


7.

Använd VPN

Om du har tillgång till en VPN-tjänst som använder tekniken IPSec kan du koppla upp din telefon till den.

Klicka på VPN under Nätverk + trådlöst. Klicka sedan på plus­knappen för att lägga till dina inloggningsuppgifter till VPN-tjänsten.


8.

Rensa surfhistoriken

I webbläsaren Internet Explorer, klickar du på de tre prickarna i ­nedre högra hörnet. Välj Inställningar. Välj Ta bort historik.

Använder du en annan webbläsare än Internet Explorer finns motsvarande funktion för att rensa i surfhistoriken.

8w


9.

Krypterad surf

9wNär du använder webbläsaren, välj om möjligt adresser som börjar med HTTPS i stället för HTTP. Överföringar via HTTPS är skyddade med kryptering och försvårar därför för den som vill försöka avlyssna din webbtrafik.

Att förbindelsen till webbservern är krypterad indikeras av en ikon i form av ett hänglås i webbläsarens adressfält.


10.

Krypterad e-post10w

Om du använder telefonens e-postprogram är det en bra idé att se till att mejlen hämtas och skickas via en krypterad förbindelse.

I Inställningar, välj E-post + konton. Välj det konto du vill ­ändra inställningarna för.

Välj Avancerade inställningar längst ner. Aktivera Kräv SSL för ­inkommande post och Kräv SSL för utgående post.

10.2.w


11.

Positionering – slå av ­gps-funktionen11w

För att hindra alla appar i ­telefonen från att använda ­positioneringstjänster, välj Position i Inställningar. Stäng av Positioneringstjänster.


12.

Positionering – vanliga platser12w

Längst ned i Inställningar finns alternativet Rörelsedata. Här kan du välja om telefonen ska logga de platser du ofta besöker eller inte.