Inställningar för din telefon: iPhone


1.

phone1
Samtliga inställningar för Iphone görs i appen Inställningar.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

2.

Lösenkodlås

phone2

Med ett lösenord krävs en fyrsiffrig kod
för att kunna låsa upp telefonen.
I Inställningar, klicka på Touch ID och lösenkod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2.1

Klicka på Slå på lösenord och mata in den fyrsiffriga kod du vill använda två gånger. När du har valt kod kan du också ställa in hur lång tid det ska gå att låsa upp telefonen utan att mata in lösenordet. Valet här är en avvägning mellan bekvämlighet och säkerhet. Ju kortare tid, desto mindre lucka lämnar du för någon som kommer över din telefon, men desto oftare måste du själv mata in koden för att använda telefonen. Möjligen ökar dock risken för att någon tittar över din axel och ser vilken kod du har.
I den här vyn kan du också välja att aktivera fingeravtrycksläsaren, om du har en Iphone 5S eller senare. Du kan också välja vilka funktioner i telefonen som ska gå att använda när den är låst. Längst ned finns alternativet Radera data.
Aktivera detta. Då kommer alla data som finns i telefonen att raderas om någon gör tio misslyckade försök att låsa upp den.
Genom att stänga av Enkel lösenkod kan ett ord eller tecken­kombination av valfri längd väljas i stället för en fyrsiffrig kod.
phone2.1