Kom igång med Scratch

Av: Måns Jonasson

I den här guiden lär du dig…

  • Grunderna i Scratch
  • Använda block
  • Skapa ett enkelt program
  • Använda villkor
  • Lägga in ljud
  • Lägga in bakgrunder
  • Skapa ett spel där du kombinerar
    olika funktioner

Innehållsförteckning

Välkommen till Kom igång med Scratch!

Del 1 – Grunderna i Scratch – vad är vad?

Block – script i olika kategorier

Ditt första program

Ljud – allt blir roligare med musik  

Villkor – kör bara koden om något stämmer    
Bakgrunder (klädslar) – scenens dekor

Del 2 – Bläck­fisk­spelet