Block – script i olika kategorier

Den här guiden publicerades 2016. På Internetstiftelsens öppna lärresurs Digitala lektioner hittar du som är lärare färdiga lektionspaket i Scratch för grundskolans olika stadier, fria att använda!

Överst i mitten, ovanför blockbiblioteket, ser du tre flikar – "Script", "Klädslar" och "Ljud". Under dessa ligger tio kategorirubriker med olika färgkoder.

Den tio olika scriptkategorierna i Scratch

Du kommer nu att titta lite närmare på de olika kategorierna av script-block, men du börjar med att titta på hur själva blocken ser ut:

Blocket som rör en sprite ett antal steg

Förutom färgen på blocket ovan så ser du att det har en liten inbukt­ning på ovansidan och en utbuktning på undersidan. Det här är Scratch sätt att visa dig hur de olika blocken kan sättas ihop, precis som pusselbitar. Just det här blocket kan du alltså sätta ihop med ett block från ovansidan och ett annat block från undersidan. På så sätt kan du styra i vilken ordning instruktionerna ska utföras, eftersom Scratch läser ett script uppifrån och ner. Det block du sätter under detta kommer att läsas efter att Scratch gjort klart det som ditt block ska göra.

Rörelse

Nu kan du titta på kategorierna. Först ligger "rörelse". Här hittar du de block som används för att flytta en sprite på scenen. Det allra första blocket, som du tittade på nyss, flyttar en sprite 10 steg framåt. Du ser att siffran "10" ligger i en vit oval. Det betyder att du kan klicka där och ändra siffran från 10 till vad du vill – och Scratch kommer att flytta denna sprite så många steg som du angett när blocket körs. Här finns en mängd olika block och du kommer att kunna använda fler av dem lite längre fram.

Utseende

Under "utseende" ligger lila block som styr hur en sprite eller scenen ska se ut. Här finns till exempel möjligheten att gömma sprites ett tag, eller att ändra bakgrund på scenen.

Ljud

Under "ljud" ligger förstås de block som låter Scratch spela upp ljud av olika slag. Om en sprite ska skrika ”Aj” när den träffas av något är det med hjälp av de rosa ljudblocken du gör det.

Penna

De gröna "penna"-blocken låter oss rita på scenen. Du kan göra ett eget ritprogram i Scratch om du vill och de här blocken hjälper till.

Data

Under "data" är det nästan helt tomt när du börjar med ett nytt projekt i Scratch. Men här finns ett par knappar, nämligen "Skapa en variabel" och "Skapa en lista" som du kommer att kunna använda för att skapa små virtuella lådor att spara saker i. Mer om det senare.

Händelser

Den här kategorin är en av de viktigaste, för det är genom att koppla händelseblock till dina sprites som du kan få dem att reagera när du till exempel klickar på dem med muspekaren eller trycker ner en tangent på tangentbordet.

Kontroll

De gula kontrollblocken är också väldigt viktiga. Här kan du skapa loopar, villkor och annat som låter dig styra hur och när dina sprites ska agera.

Känna av

De här ljusblå blocken har flera olika former, vilket du lär dig mer om lite senare. Här finns block som låter en sprite reagera om den till exempel rör vid en annan sprite, vilket är väldigt användbart till exempel när du gör spel och vill att något ska hända om två sprites krockar med varandra.

Operatorer

Här ligger allt som har med matte att göra, tillsammans med en hel del andra gröna block som hanterar beräkningar och logik. Ibland behöver du till exempel kunna jämföra två tal med varandra, och då är det med operatorer du kan göra det.

Fler block

Den här kategorin är överkurs för tillfället. I Scratch 2.0 kan man göra helt egna block, men funktionen är inte riktigt färdig än, så du hoppar över den till en annan gång.