Måns Jonasson

Måns Jonasson är varumärkesansvarig på IIS och håller sedan flera år kostnadsfria programmeringskurser för barn och deras föräldrar. Du hittar Måns videokurser på barnhack.se
Screen Shot 2016-06-17 at 08.34.26
Kom igång med Scratch!
Programmera ett spel, steg för steg i Scratch.
IIS internetguide, nr 40. Version 2.0 2016
Måns Jonasson
Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige.
Illustrationerna skyddas enligt lag om upphovsrätt och till-handahålls med licensen Creative Commons Erkännande-Icke-­Kommers­iell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige.
Läs mer om ovanstående villkor på http://www.creativecommons.se­/­om-cc/licenserna/

Vid bearbetning av verket ska IIS logotyper och IIS grafiska ­element avlägsnas från den bearbetade versionen. De skyddas enligt lag och omfattas inte av Creative Commons-licensen enligt ovan.
IIS klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp och stödjer ­klimatinitiativet ZeroMission.
Författare: Måns Jonasson
Redaktör: Hasse Nilsson
Projektledare: Jessica Bäck
Formgivning: AGoodId
ISBN: 978-91-7611-684-5
Du hittar alla IIS utgivna internetguider på internetguider.se
I denna guide bidrar Polisens Nationella Bedrägericenter med ­erfarenheter och tips kring brottsförebyggande åtgärder.