Kom igång med Tails!

Av: Anders Thoresson

I den här guiden lär du dig …

  • Vad operativsystemet Tails är
  • Hur Tails hänger ihop med ­anonymiseringsverktyget Tor
  • Hur du installerar Tails
  • Att använda Tails

Innehållsförteckning