Förord

Den här guiden publicerades 2014. Mer och nyare information om barn och ungas digitala liv för dig som är förälder finns på Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se.

Den här guiden handlar om generation D, internets infödda – the digital natives. Att använda internet är lika självklart för dem som att kliva upp ur sängen på morgonen. Och internet är fantastiskt. Det erbjuder oändliga möjligheter att prata med nya och gamla vänner, hitta information, underhållas och få utlopp för sin kreativitet. Forskning visar dessutom att unga utvecklar ett kritiskt tänkande online.1

Tack vare smarta mobiler och läsplattor är internet i dag mer tillgängligt än någonsin. Förra året använde knappt 90 procent av alla 11-åringar internet dagligen. Bland 15-åringarna var samma siffra 97 procent.2

Men parallellt med alla möjligheter finns också en risk för att barn och unga råkar illa ut på nätet. Det kan handla om enstaka elaka kommentarer eller uteblivna likes på bilder och statusuppdateringar. Det kan också handla om hot om våldeller regelrätt mobbning, som inte sällan har tagit sig från skolgården in i mobilen och datorn.

När internet blir en plattform för kränkningar, utsatthet och mobbning är det lätt att som vuxen känna sig hjälplös och bortkollrad bland alla hemsidor och sociala appar som unga använder.

Den här guiden vänder sig därför till alla er lärare, fritidspedagoger, föräldrar, far- och morföräldrar, syskon och andra vuxna som undrar vad ni ska tänka på när ni pratar med barn och unga om nätet, vad ni kan göra om ni får reda på att någon råkat illa ut, eller om någon behandlar andra illa på nätet. Guiden tar också upp vilka skyldigheter skolan har att agera när mobbningen flyttar ut på nätet och var gränsen egentligen går för vad som är lagligt.

För att kunna hjälpa och stötta unga om de råkar illa ut krävs en förståelse för vad de gör på nätet och hur viktigt det är för dem. Och vi tror att det är bra att komma ihåg att det egentligen inte behöver vara så mycket svårare att vara en närvarande och stöttande vuxen på nätet, än det är att vara det hemma vid köksbordet eller i skolkorridoren.

Åsa Secher, Stockholm, juli 2014