Fotnoter

 1. http://www.fokus.se/2014/05/generation-d/
 2. http://www.soi2013.se/6-barn-och-ungdomar/skolbarnen-sju-
  till-elva-ar/
 3. Läs mer om webbenkäten på sidan 49
 4. Svenskarna och internet, 2013 http://www.soi2013.se/6-barn-och-ungdomar/sociala-natverk/
 5. http://www.statensmedierad.se/Publikationer/Produkter/Ungarmedier/
 6. Ungar & Medier 2012/2013:36
 7. http://www.dataspelsbranschen.se/media/132165/sweden_-_isfe_consumer_study.pdf
 8. http://www.soi2013.se/7-webbversioner/viktigaste-nyhetskallan-i-olika-aldrar/
 9. Ungar & Medier 2012/2013:34
 10. http://www.soi2013.se/6-barn-och-ungdomar/internet-har-blivit-allt-viktigare-for-skolarbetet/
 11. Cyberbullying in childhood and adolenscence. Assessment, coping and the role of appearance. Berne 2014.
 12. http://www.soi2013.se/8-digitala-klyftor/digitala-klyftor-bland-barn-och-unga-2-25-ar/
 13. http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.211972!/Menu/article/attachment/pdf3138%20-%20sid%2011-20%20-%20Skolverkets%20iakttagelser%20och%20kommentarer.pdf
 14. Cyberbullying in childhood and adolenscence. Assessment, coping and the role of appearance. Berne 2014
 15. Ungar & Medier 2012/2013
 16. Ungar & Medier 2012/2013: 56
 17. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM
 18. Hat på nätet: vad får du inte skriva på internet? 2014:30
 19. Nätkränkningar – En studie av svenska ungdomars normer och beteenden. 2014:37
 20. Svenskarna och internet 2013
 21. https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Anmalningsarenden/
 22. http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Att-anmala-till-Skolinspektionen/Exempel-pa-beslut/Krankande-behandling/Skolans-ansvar-for-natkrankningar/