Källor

Intervjuer

Katrin Jansson, Bris, 20 maj 2014
Ida Jansson, Bris, 20 maj 2014
Sofia Molin, Bris, 21 maj 2014
Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet, 19 maj 2014
Sofia Berne, legitimerad psykolog och forskare i psykologi vid Göteborgs universitet, 14 maj 2014

Övriga källor