Länkar och ordlista

Den här guiden publicerades 2014. Mer och nyare information om barn och ungas digitala liv för dig som är förälder finns på Internetstiftelsens folkbildningssida internetkunskap.se.

Här kan barn och unga få hjälp och stöd om de utsätts för kränkningar på nätet:

 • bris.se – här finns diskussionsforum, chattfunktion, Bris-mejlen och telefonnummer till Bris stödtelefon.
 • umo.se – här finns svar på många frågor som rör livet på nätet. Här finns också tips på vad du kan göra om du känner sig utsatt.
 • juridikinstitutet.se – här kan du få hjälp och information om du har utsatts för kränkningar på nätet. Du kan också få juridisk rådgivning om du tror att du har utsatts för något brott.
 • nohate.se – en kampanj med syfte att ”höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet”.
 • skolinspektionen.se/beo – om du är utsatt för kränkningar eller mobbning av andra elever på din skola utan att skolan har tagit tag i det så kan du vända dig till BEO.

Här kan vuxna få hjälp och stöd i frågor som handlar om barn och unga och nätet:

 • www.bris.se På Bris hemsida, som framför allt riktar sig till barn och unga, finns även en hel del kunskap som vuxna kan ta del av. Till exempel vilka råd barn och unga ger till vuxna om hur de ska ge stöd.
 • likabehandling.wikispaces.com – är en plattform med studiematerial för förskolor, skolor och fritidsverksamheter som vill utveckla en plan för sitt arbete mot kränkningar på nätet.
 • surfalugnt.se – är ett nationellt initiativ som syftar till att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på internet.
 • nohate.se en kampanj med syfte att ”höja kunskapen, särskilt hos barn och ungdomar, om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans samt mobilisera för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet på internet”. Innehåller bland annat utbildningsmaterial och en podcast med flera avsnitt som handlar om hur man som vuxen kan hantera barn och ungas utsatthet på nätet.

Ordlista

 • Chatt = att kommunicera med en eller flera personer genom direktmeddelanden. Un gefär som att prata i telefon, fast i skrift. Ibland är chatten likt ett konferenssamtal där flera personer deltar.
 • Likes = samma sak som en gilla-markering. Det vill säga en tumme upp på ett inlägg, en bild, en film eller något annat. Ett sätt att visa att man gillar något men också ett sätt att markera att man har sett något.
 • Statusuppdateringar = i många sociala forum kan användarna berätta för de andra an vändarna vad de tänker på just nu, efterlysa saker eller dela med sig av känslor och upplevelser. Vem som kan se statusuppdate ringen beror på användarens inställningar.
 • Taggad = att bli taggad betyder att någon har nämnt ditt användarnamn, dels så att andra kan se att det är dig det handlar om, dels så att du kan bli uppmärksammad på att någon har nämnt dig i en kommentar eller ett inlägg.
 • Troll = Person som skriver på internet i syfte att provocera, starta gräl och för störa samtal. Används även om en person som utger sig för att vara någon annan eller ljuga på annat sätt. Begreppet används dessutom som verb: att trolla.
 • Posta = att lägga upp något på nätet. En bild, en film, en kommentar, ett inlägg eller något annat.
 • Sida/profil = i de flesta sociala nätverk och i de flesta spel skapar användaren en egen sida eller en profil under ett användarnamn. Där kan man berätta för andra vem man är. Hur mycket information man de lar med sig av är ofta valfritt.
 • Blockera/banna = att blockera någon på till exempel facebook betyder att den personen inte kan kontakta dig. Att banna någon i ett chattforum betyder att du gör administra törerna uppmärksamma på att det är någon som missköter sig och borde kastas ut.
 • Skärmdump = att ta en bild av det som finns på skärmen just nu, (på datorn, läsplattan eller i telefonen) för att kunna spara det.

Så gjordes webbenkäten

Enkäten har varit utlagd på sidan ”För dig som är ung” på Bris webbplats då syftet har varit att få svar från barn och unga. Enkäten var utlagd under två veckor, mellan den 23 juni och den 7 juli 2014. Under perioden blev alla som besökte webbpplatsen tillfrågade om de ville delta i enkäten. Totalt valde 865 unga att göra det. Föresatsen har varit att varje deltagare bidrog till enkäten en gång och därför har enkäten konstruerats så att den synts en gång för varje unik IP-adress.