Åsa Secher

Åsa Secher är journalist med en bakgrund som reporter och producent på Sveriges Radio. Som frilansjournalist har hon bland annat producerat utrikesreportage från länder som Rwanda, Uganda och Jordanien. Under 2016 studerar hon på masterprogrammet i journalistik vid Columbia Journalism School i New York City. Hon har tidigare åt Internetstiftelsen skrivit internetguiden ”Motverka nätmobbning! Råd till dig som är vuxen”. Du hittar den här: internetstiftelsen.se


Foto: Sara Arnald CC- BY ND

Ungas integritet på nätet
Internetstiftelsens internetguide #5
Version 2016

De emojis som används i guiden omfattas inte av Creative Commons och får inte användas eller bearbetas vidare i någon form.
Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande 2.5 Sverige.

Illustrationerna skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen Creative Commons Erkännande-Icke-­Kommersiell- IngaBearbetningar 2.5 Sverige.

Läs mer om ovanstående villkor på: http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/

Vid bearbetning av verket ska Internetstiftelsens logotyper och Internetstiftelsens grafiska ­element avlägsnas från den bearbetade versionen. De skyddas enligt lag och omfattas inte av Creative Commonslicensen enligt ovan.

Internetstiftelsen klimatkompenserar för sina koldioxidutsläpp och stödjer klimatinitiativet ZeroMission.

Författare: Åsa Secher
Redaktör: Hasse Nilsson
Projektledare: Jessica Bäck
Formgivning: AGoodId
ISBN: 978-91-7611-449-0