Integritet på nätet

Vad är integritet?

Vad betyder egentligen integritet? Svenska Akademiens ordlista beskriver det som okränkbarhet och oberoende. Vad integritet betyder för var och en är olika, några av dem som intervjuades till den här guiden beskrev integritet så här:

"För mig är det mitt förhållningssätt till vad jag tycker är okej för mig att dela med mig av. Den bild jag vill ha av mig själv på nätet. ­Vilka gränser jag har är flytande och de rör sig hela tiden och har flyttat sig många gånger. De flyttar sig nog flera gånger per år."

"Integritet är rätten att få vara den jag är och tycka, tänka det jag vill och sätta mina gränser för vad andra har rätt att 'utsätta' mig för. Och vad jag lämnar ut om mig själv.”

”Det handlar om hur mycket man delar med sig av sig själv till andra och hur man mår i det, det är väldigt individuellt vad det står för."

"Att få bestämma själv och att ha makt över vad man själv vill lämna ut och i vilka lägen. Att verkligen få vara chef över mitt eget och få det utrymmet och få göra det på mitt sätt. Sedan kan man fundera på hur man påverkas av andra människor, om det verkligen är man själv som bestämmer. Vad är det jag suger åt mig av allt jag ser och upplever varje dag och som gör att jag tar de beslut jag tar?"

Att ha integritet på jobbet kan handla om att skilja mellan personligt och privat. Att det känns naturligt att prata med kollegorna i lunchrummet om vad man gjorde i helgen med sin familj, men inte vad man sa till sin partner när man bråkade igår kväll. Var gränserna går för vad var och en känner sig bekväm med att dela med sig av är individuellt.

När man pratar om integritet på nätet kan det handla om många olika saker. Det kan både vara att inte lämna ut för mycket privata detaljer på sociala nätverk som Facebook, och att skydda sina personuppgifter när man pratar med andra människor eller utnyttjar olika tjänster online. Integritet på nätet kan också handla hur man förhåller sig till olika typer av övervakning; att veta vem det är som tittar över ens axel och hur information man delar med sig av samlas in. I alla de här situationerna är det individuellt vad man tycker är okej. I kapitel 3 skriver vi mer om hur ungas och vuxnas kunskap och rädslor skiljer sig åt.

Vad integritet är för unga

Vi människor är bra på att sortera in information i olika fack. Som liten lär du dig snabbt skillnaden mellan vad du berättar för dina föräldrar och vad du berättar för dina vänner. Något som du sedan bär med dig när du blir äldre. På internet är det svårare att förhålla sig till den där skillnaden, eftersom gränserna är osynliga. För även om det kan kännas som om man bara delar med sig till sina vänner när man lägger upp något på nätet, kan informationen lätt spridas vidare till många fler. Både till vuxna och till andra unga. Något som både barn och vuxna behöver ha i åtanke.

Trots det finns det ändå något som heter integritet på nätet och det gäller även unga människor. Det finns gränser som man riskerar att gå över. Däremot kanske inte unga människor använder just ordet integritet, som inte är helt enkelt. Det kan i stället handla om vad som är privat och vad som är mitt. Eller om något är integritetskränkande kanske det med barn och ungas ord är skämmigt eller pinsamt. Eller bara att det är något som känns konstigt. Att något som är kränkande kallas för pinsamt är såklart lite missvisande. Att bli kränkt ska inte vara pinsamt, det ska bara vara oacceptabelt. Men vilka ord man använder är inte så viktigt, det viktiga är att kunna uttrycka när något känns fel och att kunna säga ifrån när någon går över gränsen, något vi skriver mer om i kapitel 7. Och precis som vi vuxna lägger in lite olika betydelser i ordet integritet så betyder det olika saker för barn och unga. Var och en bestämmer själv var ens gränser går och vad man inte vill dela med sig av till andra.

När vi frågade barn och unga i webbenkäten vad de tycker att integritet betyder var de många som skrev att de inte visste. Det betyder såklart inte att de inte känner av sina gränser, utan handlar snarare om att det är ett ganska komplicerat ord. Men det fanns också de som ändå hade någon slags uppfattning om vad det betyder. Några av deras beskrivningar var: "Kunna vara sig själv på nätet", "Inställningar om personliga uppgifter", "Att man är skyddad på nätet", "Personlig säkerhet", "Ett avstånd mellan en själv och andra människor", "Okränkbarhet", "Att andra respekterar sådant man inte vill berätta om sig själv", "Att stå för sina åsikter och tankar". "Att man får ha sina tankar, sin kropp och sina saker i fred", "Att kunna fatta egna opåverkade beslut", "Att man inte behöver berätta allt för alla".