Källor

Intervjuer

Ida Jansson, Bris, 7 maj 2015
Sofia Molin, Bris, 7 maj 2015
Katrin Jansson, Bris, 19 maj 2015
Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan och en av grundarna av Teacherhack, 13 maj 2015
Karin Lepistö, lärare på Murgårdsskolan och delansvarig för projektet Nätsmarta, 13 maj 2015
Mathias Klang, Associate Professor in Social Media/Political Communication vid University of Massachusetts, Boston, 15 maj 2015

Övriga källor

Alexandersson, Kristina. Källkritik på Internet. IIS 2012.
https://internetstiftelsen.se/guide/kallkritik-pa-internet/
Brå, Rapport 2013:14 Bestämmelsen on kontakt med barn i sexuellt syfte. En uppföljning av tillämpningen av lagen från polisanmälningar och domar. 2013
Carling, Maria. Hjärnan fullvuxen först vid 25.
Svenska Dagbladet, 10 maj 2007
Ekström, Andreas. Fyra av tio länkar tas bort av Google. ­Sydsvenskan, 23 maj 2015
Findahl, Olle. Svenskarna och internet 2014, Internetstiftelsen i ­Sverige, IIS, 2014
Findahl, Olle; Dunkels, Elza & von Feilitzen, Cecilia. Med egna ord. Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet. The International Clearinghouse on Children, youth and Media, Nordicom/Göteborgs universitet, 2013.
Iwarsson, Petter. Barnperspektiv i samtal. www.barnperspektivet.se, utgår från Samtal med barn och ungdomar, erfarenheter från BRIS. Gothia Förlag 2007. http://www.barnperspektivet.se/samtal-med-barn/barnperspektiv-i-samtal
Nussbaum, Emily. Say everything, New York Magazine, 2007
Polisen. Ny kompis eller snuskig gubbe på nätet? Så hjälper du ditt barn att se skillnaden och minskar risken för att råka illa ut. 2013
Polisen. Brott på internet. Tre tips till dig som blir utsatt för brott på internet och tre tips till dina föräldrar. 2014
Statens Medieråd, Ungar & medier 2015. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. 2015
Ståhl, Isabelle. Radikala svar på en bottenlös oro. Svenska Dag­bladet, 4 maj 2015
Werner, Jack. Så blir du en bättre viralgranskare. Metro 2014
Unicef, https://unicef.se/barnkonventionen

Webbenkäten

Enkäten har varit utlagd på sidan ”För dig som är ung” på Bris webbplats då syftet har varit att få svar från barn och unga. Enkäten var utlagd mellan den 3 juli och den 21 juli 2015. Under perioden blev alla som besökte webbplatsen tillfrågade om de ville delta i enkäten. ­Totalt valde 877 unga att göra det. Föresatsen har varit att varje deltagare bidrog till enkäten en gång och därför har enkäten konstruerats så att den synts en gång för varje unik ip-adress.