Källor

Intervjuer

Ida Jansson, Bris, 7 maj 2015
Sofia Molin, Bris, 7 maj 2015
Katrin Jansson, Bris, 19 maj 2015
Karin Nygårds, lärare på Sjöstadsskolan och en av grundarna av Teacherhack, 13 maj 2015
Karin Lepistö, lärare på Murgårdsskolan och delansvarig för projektet Nätsmarta, 13 maj 2015
Mathias Klang, Associate Professor in Social Media/Political Communication vid University of Massachusetts, Boston, 15 maj 2015

Övriga källor

Alexandersson, Kristina. Källkritik på Internet. Internetstiftelsen 2012.
https://internetstiftelsen.se/guide/kallkritik-pa-internet/

Brå, Rapport 2013:14 Bestämmelsen on kontakt med barn i sexuellt syfte. En uppföljning av tillämpningen av lagen från polisanmälningar och domar. 2013

Carling, Maria. Hjärnan fullvuxen först vid 25.
Svenska Dagbladet, 10 maj 2007

Ekström, Andreas. Fyra av tio länkar tas bort av Google. ­Sydsvenskan, 23 maj 2015

Findahl, Olle. Svenskarna och internet 2014, Internetstiftelsen i ­Sverige, IIS, 2014

Findahl, Olle; Dunkels, Elza & von Feilitzen, Cecilia. Med egna ord. Barn och deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet. The International Clearinghouse on Children, youth and Media, Nordicom/Göteborgs universitet, 2013.

Iwarsson, Petter. Barnperspektiv i samtal. www.barnperspektivet.se, utgår från Samtal med barn och ungdomar, erfarenheter från BRIS. Gothia Förlag 2007. http://www.barnperspektivet.se/samtal-med-barn/barnperspektiv-i-samtal

Nussbaum, Emily. Say everything, New York Magazine, 2007

Polisen. Ny kompis eller snuskig gubbe på nätet? Så hjälper du ditt barn att se skillnaden och minskar risken för att råka illa ut. 2013

Polisen. Brott på internet. Tre tips till dig som blir utsatt för brott på internet och tre tips till dina föräldrar. 2014

Statens Medieråd, Ungar & medier 2015. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier. 2015

Ståhl, Isabelle. Radikala svar på en bottenlös oro. Svenska Dag­bladet, 4 maj 2015

Werner, Jack. Så blir du en bättre viralgranskare. Metro 2014

Unicef, https://unicef.se/barnkonventionen

Webbenkäten

Enkäten har varit utlagd på sidan ”För dig som är ung” på Bris webbplats då syftet har varit att få svar från barn och unga. Enkäten var utlagd mellan den 3 juli och den 21 juli 2015. Under perioden blev alla som besökte webbplatsen tillfrågade om de ville delta i enkäten. ­Totalt valde 877 unga att göra det. Föresatsen har varit att varje deltagare bidrog till enkäten en gång och därför har enkäten konstruerats så att den synts en gång för varje unik ip-adress.

Fotnoter

 1. Svenskarna och internet 2014, Internetstiftelsen
 2. Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2014, 45–49
 3. Ibid.
 4. Ibid.
 5. Findahl mfl., Med egna ord, 14
 6. Findahl mfl., Med egna ord, 8–10
 7. Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2014, 57–58
 8. Ibid.
 9. Statens Medieråd, Unga och medier 2015, 58
 10. Ibid, 29
 11. Ibid.
 12. Statens Medieråd, Ungar och medier 2015, 59
 13. Statens Medieråd, Duckface/Stoneface, 9
 14. Ibid, 99
 15. Ståhl, Radikala svar på en bottenlös oro
 16. Statens Medieråd, Duckface/Stoneface, 176
 17. Ibid, 111 ff
 18. Ekström, Fyra av tio länkar tas bort av Google
 19. Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2014, 58
 20. Statens Medieråd, Duckface/stoneface, 84
 21. Statens Medieråd, Ungar och medier 2015, 73
 22. Internetstiftelsen, Svenskarna och internet 2014, s 58
 23. Brå, Bestämmelser om kontakt med barn i sexuellt syfte, 21
 24. Polisen, Ny kompis eller snuskig gubbe?
 25. Statistik från Brå 2009–2014
 26. Brå, Bestämmelser om kontakt med barn i sexuellt syfte, 30
 27. Ibid, 21
 28. Polisen, Brott på internet – Tre tips till dig som blir utsatt för brott på internet och tre tips till dina föräldrar
 29. Nussbaum, ”Say everything”, New York Magazine 2007
 30. Carling, Hjärnan fullvuxen först vid 25
 31. Statens Medieråd, Ungar och Medier 2015, 66
 32. Vintern 2012 hängdes unga tjejer och killar i Göteborg ut med bild och namn på Instagram. De kallades för grova nedsättande ord och anklagades för sexuella handlingar som beskrevs i detalj. Flickorna som låg bakom kontot dömdes senare för grovt förtal.
 33. Läs mer om de fyra huvudprinciperna på www.bris.se
 34. Iwarsson, Barnperspektiv i samtal
 35. Alexandersson, Källkritik på internet, 17 ff
 36. Werner, Så blir du bli en bättre viralgranskare, Metro 2014

BRIS – Barnens rätt i samhället

Bris har mer än 40 års erfarenhet av direkt kontakt med barn och unga. Verksamheten på Bris kretsar kring stöd till barn och unga. Men uppdraget som barnrättsorganisation sträcker sig längre än så. Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Bris är remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i nätverk med andra barnrättsorganisationer. Barnet som kontaktar Bris är anonymt och får prata med en utbildad och erfaren kurator med tystnadsplikt.

Bris-akademin erbjuder föreläsningar och utbildningar för vuxna.

Målgruppen är personal inom socialtjänst, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, rättsväsende, kyrkan, men även studenter, ideella och personal på företag som på olika sätt möter barn och unga. Genom utbildningsverksamheten sprider Bris kunskap och skapar förståelse för barns och ungas situation och utsatthet och erbjuder ibland konkreta verktyg i mötet med barn och unga. Utbildningar och föreläsningar bokas på bris.se eller utformas tillsammans med beställaren enligt önskemål och behov.

Stödverksamhet
För barn upp till 18 år: ring Bris på 116 111, eller mejla och chatta på bris.se.
För vuxna: Bris vuxentelefon – om barn,
077-150 50 50 och bris.se