Eleverna och internet 2015

Rapporten ”Eleverna och internet 2015” handlar om barn och ungas internetanvändning i skolan och på fritiden. Rapporten baserar sig på den primärdatainsamling som gjordes under första halvåret 2015. Publicerad 2015-09-05.

Totalt intervjuades 3 200 personer varav 446 var i åldern 11-19 år.