A Swedish Agenda for the Future Internet

Det övergripande målet för denna agenda är att bidra till social och ekonomisk tillväxt i Sverige. Det ska ske genom att optimera internets infrastruktur och internetanvändning, till förmån för alla och allt som är uppkopplat. Agendan bidrar till målet genom att främja allas tillgång och anslutning till en öppen, skalbar, stabil och säker internetinfrastruktur. Publicerad 2016-03-02.

Dessa egenskaper är förklaringen till de historiska svenska framgångarna för internetutvecklingen i Sverige och bedöms även vara ett framgångsrecept för den fortsatta utvecklingen. En skalbar och stabil internetinfrastruktur är en avgörande förutsättning för informationssamhällets fortsatta kraftiga tillväxt i Sverige. Som ofta är fallet med infrastruktur att den bara ”syns” då den inte fungerar. Om infrastrukturen inte lyckas expandera i takt med efterfrågan hindras inte bara IT-sektorn som avgränsad näring, utan effektivisering och tjänsteutveckling i alla branscher i samhället som i en allt ökande takt blir del av informationssamhället.

A Swedish Agenda for the Future Internet är framtagen inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Agendan i sin helhet

Här kan du läsa agendan i sin helhet (PDF). Agendan har tagits fram i samarbete med en bred representation inom internetsamfundet i Sverige under fem arbetsmöten. En lång lista på möjliga åtgärder för en förbättrad internetinfrastruktur har tagits fram. Förslagen har samlats i sex fokusområden, områden som kan bidra till att strukturera åtgärder samt till att identifiera vem som är lämplig att genomföra dem. De sex fokusområdena i agendan är:

 1. Forskning, innovation och entreprenöriell utveckling
 2. Identitets- och behörighetshantering
 3. Internetåtkomst
 4. Resurshantering i privata nätverk
 5. Integritet på nätet och elektroniska spår
 6. Öppna och de facto-standarder

För vart och ett av dessa områden har en lista över föreslagna åtgärder sammanställts under arbetsmötena. Förslagen publiceras i oredigerat skick här. En övergripande slutsats av agenda-arbetet är behovet av en systematisk och långsiktig koordinering av åtgärder för en stabil och säker internetinfrastruktur i Sverige.

De sex fokusområdena i agendan är:

 • Forskning, innovation och entreprenöriell utveckling
 • Identitets- och behörighetshantering
 • Internetåtkomst
 • Resurshantering i privata nätverk
 • Integritet på nätet och elektroniska spår
 • Öppna och de facto-standarder

För vart och ett av dessa områden har en lista över föreslagna åtgärder sammanställts under arbetsmötena. Förslagen finns att läsa i bilagan som PDF här.