Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2014

Bredbandskollens mobilapp lanserades under 2008. Sedan dess har 30 miljoner mätningar genomförts av personer runt om i vårt avlånga land. Resultatet från varje mätning finns sparad i en databas. Publicerad 2014-03-22.

Vi har nu sammanställt resultaten av de mätningar som gjorts via Bredbandskollens mobilapp under 2013 och fram till och med 15 maj 2014 och presenterar dem tillsammans med tidigare års resultat i denna rapport. Rapporten innehåller jämförelser mellan olika telefonmodeller och operatörer men även en geografisk jämförelse ner på ortsnivå. Relevanta Excelfiler som diagram. Relevanta Excelfiler som tabell.