Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2015, del 2, modeller

Denna rapport visar en sammanställning av de 50 telefonmodeller som var populärast i Bredbandskollens mobilapp under tiden 1 januari-15 maj 2015. Publicerad 2015-06-23.

Rapporten är en fortsättning på Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2015. I den här delen redovisas mätningar som gjorts med Bredbandskollens app för Iphone och Android under tiden 1 januari-15 maj 2015. Endast mätningar över mobilnäten är med. Rapporten innehåller en sammanställning av medelhastigheten för att ta emot och för att sända data med de 50 modeller som varit populärast i Bredbandskollens mobilapp och visar bland annat att den modell som har högst genomsnittshastighet för att ta emot data är Samsung Galaxy S6 edge med 29,7 Mbit/s samt att skillnaden mellan 3G och 4G-modeller är stor.