Bredbandskollen – mobil surfhastighet 2015

I denna rapport hittar du en sammanställning av resultaten av de mätningar som gjorts via Bredbandskollens mobilapp under delar av år 2014-2015. Publicerad 2015-04-13.

Bredbandskollens mobilapp lanserades under 2008. Sedan dess har över 30 miljoner mätningar genomförts av personer runt om i vårt avlånga land. Resultatet från varje mätning finns sparad i en databas. Vi har sammanställt resultaten av de mätningar som gjorts via Bredbandskollens mobilapp under 2014 och fram till och med 12 mars 2015 och presenterar dem tillsammans med tidigare års resultat i denna rapport. Rapporten innehåller även geografiska jämförelser samt en jämförelse mellan olika operatörer.