Copyright – Copyleft

Idag finns licenser för kopiering, bearbetning, spridning och framförande av upphovsrättsligt skyddat material som har skapats för att göra det enklare att utan juridisk kompetens kunna dela med sig av sitt upphovsrättsskyddade material och samtidigt inte förlora kontrollen helt över sina skapelser. Publicerad 2010-04-06.

Syftet med den här guiden är att förklara vad upphovsrätt är och hur den påverkar skapande och kommunikation, samt att hjälpa den som vill använda sig av upphovsrättslicenser. Här förklaras hur öppna licenser kan användas för att hjälpa skapande människor att dela med sig av sina alster.