Det kontantlösa samhället

Övergången från kontant till digital hantering av pengar har varit en lång process som har skapat en omfattande och utvecklad infrastruktur för betalningar med hjälp av kort, e-legitimationer, sms och annan mobil teknik. Den tekniska utvecklingen kopplad till betalmetoder har under det senaste decenniet tagit fart och nya företag har etablerats på den potentiellt lönsamma marknaden för digitala betalningar. Publicerad 2013-04-04.

Företag följer den tekniska utvecklingen av nya betalmetoder. Kontanthantering fasas ut till förmån för nya digitala lösningar. Ett växande antal banker, transportföretag och butiker har helt avskaffat kontanter. Flera svenska städer och kommuner bedriver även kampanjer för ett ”kontantfritt samhälle” med stöd från lokala näringsidkare och polis. Det finns incitament för företag att gå från kontant till digital hantering av pengar som bland annat är kopplade till säkerhet, men hur ser svenska folket på utvecklingen? Vem är för och vem är emot att kontanterna försvinner? Hur ser förtroendet ut för nya betalmetoder? Hur många känner till de nya betaltjänsterna och vem använder dem? Hur ser svenska folket på idén om ”det kontantlösa samhället”? För att ta reda på detta har Insight Intelligence på uppdrag av Sigma, Västtrafik och Internetstiftelsen låtit genomföra telefonintervjuer med 1000 svenskar i åldern 15 och uppåt. Detta är en sammanfattning av undersökningsresultatet och ger en bild av svenska folkets attityder till kontanter och till idén om ett kontantlöst samhälle.