Digitala identiteter

I den fysiska världen ställer frågor om identitet sällan till några större problem. Det finns ett antal godkända sätt att bevisa vem man är. På nätet är det annorlunda. Publicerad 2016-11-17.

I den digitala världen saknas en universell legitimation och antalet inloggningsuppgifter som var och en av oss har att hantera växer ständigt. I den här guiden lär du dig mer om olika former av av id-kontroll på nätet. Du får också en inblick i hur identitetsfederationer fungerar och kan underlätta din vardag.

Du lär dig:

  • Hur tillitsnivåer fungerar.
  • Hur federationer kan användas för att underlätta id-kontroller.
  • Exempel på federationer som finns i Sverige idag.
  • Skillnaden mellan autentisering och attribut.
  • Hur lösenord kan bli säkrare.
  • Om pågående EU-projekt.