Digitalis filosofi - Människor, modeller och maskiner

Den här guiden handlar om människans möjligheter i ett samhälle som alltmer präglas av digital informationshantering. Publicerad 2009.

Den är tänkt som en inspirationskälla för lärare i grund- och gymnasieskolan, som en vägledning och källa till diskussion i undervisningen. Men den kan också läsas av vem som helst som är intresserad av de förändringar vårt samhälle går igenom till följd av den accelererande tekniska utvecklingen.