Digitalisering och digital kompetens – Lärarhandledning

Den här handledningen tar upp vad digitaliseringen är och varför kunskap om digitaliseringens effekter är en viktig del av den digitala kompetens alla behöver ha. Publicerad 2022-04-06.

Den belyser också hur digitaliseringen påverkar, och har påverkat, individ och samhälle. Handledningen har främst fokus på de möjligheter och utmaningar digitaliseringen har inneburit för den värld vi lever i, samt på digitaliseringens historia. Digitaliseringen som teknik och de tekniska innovationer den har gett upphov till berörs bara till viss del. Vill du läsa mer om det kan du göra det i handledningen till ämnesområde Teknik på digitalalektioner.se.

Den inledande delen av handledningen innehåller en beskrivning av vad lektionsbanken Digitala lektioner innehåller och hur den är uppbyggd. Andra delen lyfter några av de förändringar digitaliseringen har inneburit och belyser en del av den kunskap barn och unga behöver ha för att kunna förstå och analysera digitaliseringens påverkan. Handledningens avslutande del ger förslag på teman kopplade till digitalisering och digital kompetens. Där finns tips på lektioner från Digitala lektioner och praktiska råd kring hur du kan arbeta med digitaliseringen som en del av den digitala kompetensen i klassrummet.