E-barometern 2017

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern publiceras en gång per kvartal och bygger på ett flertal konsumentundersökningar och en företagsundersökning. Publicerad 2018-04-05.

E-barometern 2017 är baserad på information som samlats in från detaljhandelsföretag i januari 2018. Totalt deltog 332 företag som säljer varor över internet i mätningen.

Konsumentresultaten baseras på 12 månadsundersökningar med drygt 1 000 respondenter var. PostNord har också genomfört en tema-undersökning per kvartal. Den senaste kvartalsundersökningen med drygt 2 000 svarande gjordes i januari, dessutom har ytterligare en temaundersökning med drygt 3 000 svarande genomförts.

Samtliga konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av Kantar Sifos webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18–79 år. Kontakta PostNord för detaljerad information om respektive undersökning.