En miljon svenskar vill inte använda internet

Utifrån Svenskarna och internet 2013 har Olle Findahl gjort en fördjupad rapport kring digital delaktighet.

Andelen svenskar som använder internet fortsätter att öka, men spridningen har mattats av under senare år. Den här rapporten handlar om de som inte vill använda internet.