En miljon svenskar vill inte använda internet

Utifrån Svenskarna och internet 2013 har Olle Findahl gjort en fördjupad rapport kring digital delaktighet. Publicerad 2013-04-04.

Andelen svenskar som använder internet fortsätter att öka, men spridningen har mattats av under senare år. Den här rapporten handlar om de som inte vill använda internet.