Hälsoläget i .se 2014 – Nåbarhet på nätet

För åttonde året i rad har Internetstiftelsen kartlagt hur myndigheter och andra viktiga samhällsfunktioner hanterar sin närvaro på internet. Publicerad 2015-03-02.

Undersökningen 2014 är liksom tidigare år till stora delar, men ändå inte fullständigt, en uppföljning av de tidigare undersökningarna som genomförts sedan 2007. Syftet med undersökningen är att kartlägga och analysera kvaliteten och nåbarheten i framför allt domännamnssystemet (DNS) i .se-zonen och några andra viktiga funktioner för domäner registrerade i .se. Genom att undersökningen har genomförts flera år i följd kan vi också visa på utveckling och trender inom flera av de undersökta områdena.