Internet 15 år

I början av 1990-talet var internet i allt väsentligt en angelägenhet för ett relativt begränsat antal personer inom den akademiska världen, myndigheter och storföretag. För 15 år sedan började webbens utveckling ta fart och nätet blev på några få år en väldigt viktig informations- och mediebärare. Publicerad 2008-04-07.

Den starka tillväxten av nya användare, tekniska landvinningar och tjänster under slutet av 1990-talet – den är unik i sitt slag. Med 15 års erfarenheter av internets utveckling i Sverige bakom oss kan vi blicka framåt.