Källkritik och digital kompetens – Lärarhandledning

Den här handledningen belyser hur kritiskt tänkande är en central del i den digitala kompetensen och lyfter särskilt de delar av den digitala kompetensen som handlar om informationssökning och källkritik. Publicerad 2022-04-06.

Den innehåller grundläggande kunskap om digital källkritik, ett samlande begrepp för de bägge processerna informationssökning och källkritisk granskning av källor på nätet. Handledningen består av tre delar. Första delen förklarar vad lektionsbanken Digitala lektioner innehåller och hur den är uppbyggd.

Handledningens andra del behandlar en del av det stoff elever behöver ha kunskap om för att bli trygga i, och bättre på, digital källkritik. I anslutning till innehållet i andra delen finns även förslag på frågeställningar som du kan använda för vidare reflektion på egen hand eller tillsammans med kollegor. Handledningens avslutande del innehåller förslag på teman kopplade till informationssökning, källkritik och digital kompetens. Där hittar du tips på lektioner från Digitala lektioner och praktiska exempel på hur du kan arbeta med digital källkritik i klassrummet.