Mediebarometern 2017 – De första resultaten

Medier tar en stor plats i vår vardag och fyller en viktig funk- tion för information och underhållning. Under 2000-talet har den teknologiska utvecklingen medfört nya förutsättningar för såväl medierna som för medieanvändarna. Publicerad 2018-03-15.

Länge rådde en påfallande stabilitet i det traditionella medielandskapet, men under senare år har gamla mönster börjat luckras upp. Gamla medier ersätts förvisso inte med nya, men däremot ökar användningen av nya plattformar samtidigt som de gamla plattformarna fortfarande är en na- turlig del av befolkningens vardag.